УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Univerzitet_u_Beogradu

Расписује се Оглас за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“ за по два најбоља одбрањена дипломска рада на мастер академским студијама архитектуре и основним академским студијама физичке хемије, одбрањена на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Универзитету у Београду – Факултету за физичку хемију.
Награда у нето износу од по 30.000,00 динара, доделиће се из средстава Фондацијe „Сестре Булајић“.
На Оглас се могу пријавити кандидати који су у периоду од 16. јуна 2022. године до 15. јуна 2023. године дипломирали на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Универзитету у Београду – Факултету за физичку хемију.

Потребна документација:
• Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), у делу „Стипендије и конкурси“,
• Дипломски рад кандидата,
• Уверење о дипломирању или фотокопија дипломе,
• Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа).

Рок за подношење пријава је од 15. маја до 30. јуна 2023. године.
Пријаве се подносе Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Универзитету у Београду – Факултету за физичку хемију.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.
Обраду пријава са пратећом документацијом врши Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, односно Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, који предлоге за доделу награда са образложењем достављају на одлучивање Одбору Фондације.
Одлукa о додели награда биће објављена на огласној табли и интернет страници Универзитета у Београду: у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, као и на огласним таблама и интернет страницама Универзитетa у Београду – Архитектонског факултета и Универзитетa у Београду – Факултета за физичку хемију.

КОНКУРС

ПРИЈАВА