УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

erasmusplus-logo-all-en-300dpi

Позив за пријављивање у оквиру интер-институционалног споразума са

 


 

Позив за пријављивање у оквиру пројекта CIRCLE. U

За јесењи семестар академске 2023/24. године планиране су следеће мобилности студената мастер студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду:

 • Технички универзитет у Берлину, Немачка: Мастер Архитектура
 • Универзитет у Ђенови, Италија: Мастер Архитектура
 • Универзитет у Бечу, Аустрија: Мастер Архитектура
 • Универзитет у Лувену, Белгија: Мастер Архитектура
 • Универзитет у Ослу, Норвешка: Мастер Архитектура

 Период боравка – јесењи семестар 2023/2024. године

 За студенте докторских студија планиране су следеће мобилности:

 • Технички универзитет у Берлину, Немачка
 • Универзитет у Ђенови, Италија
 • Универзитет у Ослу, Норвешка
 • Универзитет у Лувену, Белгија
 • Универзитет у Бечу, Аустрија

 Период боравка – 2 месеца закључно са 31.10.2023.

 Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду – MOBION (mobion.bg.ac.rs).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врше наведени Универзитети по пријему потпуне документације.

Рок за регистрацију путем MOBION платформе је до 01.04.2023.

ОПШТИ УСЛОВ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

Посебни услови за кандидате у случају да се пријави више кандидата су портфолио и евентуални интервју који ће се обавити са представницима факултета домаћина и факултета који шаље.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН РЕГИСТРАЦИЈУ СТУДЕНАТА ПУТЕМ MOBION ПЛАТФОРМЕ

 1. Confirmation of enrolment / Потврда о уписаној години
 2. Copy of the first page of your students booklet / Скенирана прва страна индекса
 3. Transcript of Records / Препис оцена
 4. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees / Диплома/е и додатак/ци дипломе/а које сте стекли на претходним нивоима студија.
 5. Proof of language skills of relevant language at the host institution / Доказ о стеченом нивоу знања страног језика који је страна ВШИ поставила као услов.
 6. CV / Resume / Релевантна биографија на енглеском језику, или званичном језику стране ВШИ домаћина.
 7. Motivational Letter / Мотивационо писмо
 8. Erasmus+ Learning Agreement / Уговор о учењу преузети са линка Ugovor o učenju
 9. Invitation Letter for PhD Mobility / Позивно писмо за кандидате за мобилност на докторским студијама
 10. Fewer opportunities candidates / Кандидати са смањеним могућностима

Више информација на линку у прилогу

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

ПОРТФОЛИО (максимално 3 рада рађена током студија – укупно 10 страна А4 формата за сва три рада) – величина фајла до 2МБ, ПДФ формат

– радови могу, али не морају, бити различитог карактера: архитектонски/урбанистички пројекат, концептуално решење/стратегија развоја, писани рад (писани рад може бити представљен само кроз форму апстракта) – прилаже се у делу апликације *other relevant document*

За процедуру потписивања Уговора о учењу (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за студентску мобилност,

ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767

 Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.