УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Изложба студентских радова – Акватекторијум: амбијенти инспирисани водом

h302 vol 2_POZIVNICA 21X21

Ауторско вођење кроз изложбу организовано је за петак 7. октобар у 18.00 часова и суботу 8. октобар у 12.00 часова.

Уметничким пројектом H3O2 Vol. 2 намера је да се настави, сад већ традиција да се кроз уметничку експерименталну праксу истражује структура и неухватљива форма воде, изабрана као полазна тачка младих ауторки и аутора који заједно истражују принципе пројектовања и уметничког промишљања засноване на структурама и правилима по којима визуелна појавност архитектоснког концепта може да функционише у галеријском формату, односно у оквирма галеријског простора. Изложба је замишљена као једна врста уметничког пројекта, у коме се на један крајње трансдисциплинаран, али у исто време и интердисциплинарна начин преплићу, проширују, и истражују уметничке, али и шире научне дисциплине критичко-уметничке операционализације у излагачкој пракси.

Помоћу цртежа, физичких модела, структура, скулптура, асамблажа и инсталација у простору промишља се структура воде, кроз тумачење једне њене капи, док се процеси интуиције у уметничком стваралаштву унапрећују, а самим тим и могући процеси пројектовања амбијената у простору, чиме се долази до формирања јединственог оперативног концепта за настанак уметничког дела у простору.

Вода је течност која је истовремено драгоцени феномен али и сасвим свакодневна неопходност. У областима  несташице и загађености, недостатак воде чини ову течност трагичном, док је у области њеног изобиља перципирана као естетски објекат неухватљиве форме и лепоте, елемент могуће инспирације, дивљења, уживања, али и као метод научно-уметничког истраживања прилком структурације простора.

У оквиру пројекта H3O2, вода се тумачи и промишља, односно посматра као алат структурације простора, градивни елемент простора и амбијената у њему. Дакле, вода се посматра као методолошки алат за постизање визуелног минимума највећег концептуалног максимума, како у просторном, тако и уметничком стваралаштву, односно ауторском (просторном) изразу.

Концепт који дефинише уметнички пројекат H3O2 је отвореног типа и као такав је трансформисан у програм излагања N.O. Concept галерије у Београду, који прати дати галеријски простор током излагачке сезоне 2022. године, а са циљем примене још једне апликативне појавности архитектонског концепта. Жеља је да се још једном испитају начини нове појавности и промишљања о води, њеној примени и многоструким тумачењима у дискурсу архитектонско-уметничког деловања у оперативној пракси. Такође, као један од основних циљева овог пројекта остаје промоција савремених архитектонско-уметничких пракси неафирмисаних аутора, овог пута не на отвореном јавном градском простору, већ у затвореном – галеријском простору N.O. Concept галерије на Дорћолу, а који се посматра и даље као јавни отворени простор у који свако може да уђе.

 

Намера нам је да простор или простори галерије у којем излажемо посматрамо као оперативни полигон дејства, где је могуће створити нове просторне слике воде, нове амбијенте и струткуре инспирисане водом, а кроз Уметнички пројекат H3O2 Vol. 2.

 

H3O2 се и даље тумачи као формула за другачији поглед на воду, воду са структуром, воду са снагом да обликује простор око нас, воду као интерактивни алат у процесима структурације простора. Такође, ова формула се повезује и метафорички тумачи кроз разумевање кованице Акватекторијум, односно промишља као један од начина формирања простора (амбијента) из воде. Тим именом, односно темом је био насловљен студио пројекат и пратећа студентска радионица (школске 2021/2022 године), а која, сада већ традиционално, прати предмет – Студио пројекат на петој години завршних Интегрисаних и Мастер академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, а под менторством редовног професора, архитекте Дејана Миљковића, а као наставак радионице H3O2, која је спроведена и изведена у форми уметничког пројекта (реализована изложба у Уличној галерији) у претходној години.

Радионица под називом „Акватекторијум: просторни амбијенти инспирисани водом” истражује је и нуди асптраховане и интуитивне начине промишљања, односно моделовања објеката и  струткура које формално и по теми, припадају елементу воде, кроз обликовања материјала који је узрочно-последично повезан са водом и њеном појавом у простору/природи. У току радионице истраживана је дуалност односа воде са изграђеним – артифицијалним и природним – неартифицијалним окружењем, као тумачење појавности воде или пак њеног одсуства присуства, а кроз парадокс појавности такве метологије рада. Током радионице и постпродукције (настанка) радова за изложбу, студенти су упознати са комплексним односима волумена, структура и функција грађења простора, израдом физичких модела, слика, цртежа и просторних структура, концепата и прототипа, а са циљем савладавања специфичних приступа решавању савремених пројектантских проблема акватектуре, кроз моделовање, цртање и фотографисање процеса истраживања настанка уметничког пројекта (дела).

Реализација Радионице подразумевала је практично (оперативно) извођење, стварање и настанак (уметничког дела), односно промишљања о значењу које једно тако настало уметничко дело уноси у простор, стварајући (структуирајући) специфичан амбијент воде у њему. Тако добијени резултати, концепти и апликативне методе су послужиле за поставку и структуирање изложбе насталих радова у N.O. Concept галерији.

Важно је напоменути да је првобитни Уметнички пројекат H3O2 Vol. 1 настао у наменској постпродукцији селектованих радова за простор Уличне галерије под менторством Милоша Стојковића Минића, Милице Грбић и Николе Димитровића, и то као разрада добијених резултата студентске Радионице H3O2 реализоване у оквиру предмета Студио пројекат академске 2020/21 на завршној години Интегрисаних и Мастер студија Архитектуре на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

Ове академске године ментори, односно аутори, кустоси и уредници изложбе и будућег пратећег каталога су: ликовни уметник Стипић Дудварски (Dudwarszky) Душан и архитекта Петровић Невена, поред идејног творца концепта, архитекте Милоша Стојковића Минића.

Радови студената који претстављају полазну тачку даљег развоја радова за исложбу, настали су током наставног процеса у јесењем семестру академске 2021/2022, на предмету Студио М03А – Пројекат на другој, завршној, години Мастер академских студија архитектуре и Студио 07А – Пројекат на петој, завршној, години Интегрисаних академских студија архитектуре на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Као и претходне године цео процес је вођен на студио пројекту, под менторством архитекте Дејана Миљковића, редовног професора и сарадника у настави архитекте Милоша Стојковића Минића, асистента. У овој академској години су гостујућих предавачи и критичари у процесима рада на предмету и каснијој постпрудукцији радова за излагање били: ликовни уметник Стипић Дудварски (Dudwarszky) Душан и архитекта Петровић Невена.

Аутори/кустоси пројекта су са студентима позвани да одговоре на постављену тему Акватекторијум – амбијенти инспирисани водом кроз стварање уметничких (просторних) дела за предметни простор N.O. Concept галерије где се уметнички пројекат у овој излагачкој сезони реализује.

Аутори пројекта/изложбе: Милош Стојковић Минић,  Невена Петровић, Душан Стипић Дудварски (Dudwarszky)   / Атрио

Атрио је група архитектонско-уметничке оперативне праксе.

Уредници каталога:  Милош Стојковић Минић, Невена Петровић, Душан Стипић Дудварски (Dudwarszky)

Дизајн каталога: Милица Ђоковић

Списак учесника изложбе: Алекса Ђорђевић, Миња Глигоријевић, Андреј Јовановић, Јована Лучић, Ирина Живковић, Анита Пешић, Душан Стипић Дудварски (Dudwarszky), Невена Петровић, Милош Стојковић Минић