УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image (7)

Расписује се Оглас за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“ за по два најбоља одбрањена дипломска рада на мастер студијама архитектуре и основним студијама физичке хемије, одбрањена на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Универзитету у Београду – Факултету за  физичку хемију.

 

Награда у нето износу од по 30.000,00 динара, доделиће се из средстава Фондацијe „Сестре Булајић“.

 

На Оглас се могу пријавити кандидати који су у периоду од 16. јуна 2020. године до 15. јуна 2021. године дипломирали на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Универзитету у Београду – Факултету за  физичку хемију.

 

Потребна документација:

• Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета),

• Дипломски рад кандидата,

• Уверење о дипломирању или фотокопија дипломе,

• Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

 

Рок за подношење пријава је од 15. маја до 30. јуна 2021. године.

Пријаве се подносе Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Универзитету у Београду – Факултету за  физичку хемију.

 

 

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Обраду пријава са пратећом документацијом врши Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, односно Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, који предлоге за доделу награда са образложењем достављају на одлучивање Одбору Фондације.

 

Одлукa о додели награда биће објављена на огласној табли и интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs, у делу „Стипендије и конкурси“, као и на огласним таблама и интернет страницама Универзитетa у Београду – Архитектонског факултета и Универзитетa у Београду – Факултета за  физичку хемију.

 

На Одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке.