УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Cover

Прошло је 85 година од како је на великим студентским демонстрацијама у Београду испред Патолошког института Медицинског факултета убијен Жарко Мариновић, 25-годишњи студент права.

Студенти су тада, 4. априла 1936. године, били покретачка снага највећих друштвених промена, и показали су значај борбе за сопствена уверења.

Прошле године смо Вам први пут честитали Дан студената без свечаности, доделе диплома и награда, а бруцоши генерације 2020/2021. академске године, редефинишу идеју студентског живота, бесконтактно и “онлајн”. Чини се да је сусрет са пандемијом вируса COVID 19 успео да прикрије успехе и засмета нам да их заједно прославимо.

Зато желимо да се присетимо значајних дешавања и постигнућа студената у протеклој години.

Јануар 2020: ОДРЖАНА ЈЕ СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА УМЕТНИКОВА КЊИГА

Под уметниковом књигом разуме се ‘један облик текста’, уређеног поретка знакова који може бити не само писани, већ и визуелни, просторни или звучни, а чије се значење у овом случају производи у форми књиге. Уметникова књига зато није ‘уметничка књига’ већ књига (као) уметнички рад, уметничка форма коју ствара, прави и/или организује уметник. Студентски радови су до сада излагани у Београду на различитим сајмовима, на изложбама и фестивалима. Будући да до сада ови радови нису излагани ван Београда, значајно је, како за студенте обе академске заједнице Београда и Kрагујевца што су се у оквиру ове изложбе излагали у простору Галерије Студентског културног центра Kрагујевац.

Фебруар 2020: УСПЕХ СТУДЕНАТА НА CLIMATHON АКЦИЈИ

CLIMATHON је најмасовнија колективна климатска акција у свету, која годишње окупља хиљаде људи у преко 145 градова и 55 земаља на свим континентима, са медијским досегом преко 300 милиона људи. У решавању ових изазова учествовало је преко 80 студената различитих факултета и представника привреде-јавног и приватног сектора. Тимови у којима су учествовали студенти Архитектонског факултета остварили су изузетне резултате. За решавање првог изазова “Урбана топлотна острва” студенти   Архитектонског факултета су освојили прво и четврто место, а за решење изазова “Чврсти комунални отпад и еколошка свест грађана” освојили су друго место.

Фебруар – Март 2020: ОДРЖАНА ЈЕ СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА – ОБНОВА ШКОЛЕ У СЕЛУ ПАКЛЕШТИЦА

Пројекат представља наставак сарадње студената и наставника Архитектонског факултета са становницима и удружењима старопланинских села и члановима покрета Одбранимо реке Старе планине са којима је формирана иницијатива СТАРА KАО НОВА и у оквиру које је у току 2018-19. школске године  реализован пројекат “Стара, не дам те: Уређење сале Дома културе у селу Дојкинци на Старој планини”. У основи оба пројекта је идеја о повезивању наставног процеса и реалног развојног контекста ради формулисања и реализације друштвено и еколошки одговорних и економски оправданих решења СА и ЗА локалну заједницу. Њихов циљ је унапређење квалитета живота људи у старопланинским селима и заштита природе као њиховог кључног ресурса за развој.

Фебруар – Март 2020: ОДРЖАНА ЈЕ СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА – OXYGEN У ГАЛЕРИЈИ ЗВОНО

OXYGEN испитује могућности повезивања са природом у унутрашњем простору, кроз грађење амбијента артифицијелним елементима. Просторни склоп OXYGEN ствара амбијент који охрабрује повезивање природе и човека. Савремени живот у граду оставља мало времена за одлазак у природу. Искуство боравка у природи треба приближити човеку и у изграђеном простору, будући да у њему проводи највећи део дана. Повезивање са природом, макар и асоцијативним путем а не директним контактом, доприноси укупном побољшању здравља људи. Трансформабилност и лакоћа управљања модулима склопа подстичу корисника да се, покрећући тело, физички ангажује у изградњи сопственог окружења. Аутори пројекта су студенти Мастер Студијског програма Унутрашња архитектура који су пројекат радили у оквиру предмета Стратегије дизајна.

Април 2020: ОДРЖАНА ЈЕ СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА ''ИЗАЗОВИ КОВИД 19: АРХИТЕКТУРА ПАНДЕМИЈЕ''

Препознајући важност активног деловања и ефективног трагања за одговарајућим реакцијама у светлу пандемије КОВИД-19, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је иницирао и реализовао Онлине студентску радионицу “Изазови КОВИД -19: Архитектура пандемије” усмерену на трагање за новим, иновативним типологијама и архитектонским сценаријима који ће чинити основ за креирање просторно-програмских решења у циљу смањења ризика ширења вируса. Радионица је реализована у периоду од 13. до 27. априла 2020. године уз учешће студената Архитектонског факултета у Београду и Факултета техничких наука у Новом Саду. Радионица је реализована кроз 4 фазе у виду (1) уводне презентације, (2) ПецхаKуцха презентације, (3) разраде идејних решења и студија кроз дискусију студената, тутора и критичара и (4) самосталног рада студената на финализацији идејних решења.

Мај 2020: УБ - АФ ЈЕ ПРОГЛАШЕН ЗА НАЈБОЉУ ИНСТИТУЦИЈУ ДИПЛОМСKИХ ПРОЈЕKАТА У ОKВИРУ UnIATA’20 KОНKУРСА

UnIATA је годишњи конкурс који кроз дипломске пројекте представља нову генерацију младих архитеката, урбаниста и пејзажних архитеката на глобалном нивоу. Kонкурс представља једну од водећих презентација дипломских пројеката и нуди ненадмашан увид у актуелне трендове у архитектонском образовању широм света. Архитектонски факултет у Београду аплицирао је серију дипломских пројеката у оквиру UnIATA конкурса у децембру 2019. године. Kомисија за селекцију најуспешнијих завршних мастер радова за 2018/19. годину за конкурс UnIATA’20 номиновала је испред УБ – АФ седам пројеката реализованих у оквиру петог семестра програма Мастер академских студија. Факултет је проглашен за најбољу институцију дипломских пројеката у оквиру конкурса.

Јун 2020: ОДРЖАНА ЈЕ СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА МУЗЕЈ ДУНАВА

Изложба „Музеј Дунава“ представља пројекте седамнаест студената друге године мастер и пете године интегрисаних студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Основни циљ ове тематске изложбе био је истраживање културолошког и излагачког потенцијала реке Дунав у савременом тренутку, као и испитивање мере архитектонског деловања у осетљивој природној средини реке, те односа будућег музеја према екосистему, микроклими, динамици реке и јачини њеног тока. Сваки студентски пројект обухваћен овом изложбом је по себи индивидуалног карактера и специфичан по избору теме, локације и просторне интервенције. Приликом отварања, присутнима су се обратили представници организатора, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Туристичке организације Србије, као и ментор изложбе и студенти – аутори.

Јун – Август 2020: ОДРЖАНА ЈЕ СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА SOUND DRAWING

Цртеж почиње од зида, као атипичног контекста и размере у оквиру којих треба да делује. Односи се према његовом ерозивном карактеру као оном кога треба сачувати у свом изворном облику, или пак као оном чија нагризања треба додатно стимулисати покретом. Kреира се нов слој – линеарна структура на одређеном, променљивом одстојању од зида. Између грађења линеарног и зида као постојећег стања поставља се нов елемент као медијатор и преносилац звука. Линеарна структура носи са собом и низ померљивих тачкастих елемената који мењају карактер линије. Намера цртежа је да испита покретљивост линије у међуодносу са звуком, да читањем открије преплитања и мимоилажења како видљивих, тако и невидљивих трагова који настају од померања, развлачења, натезања постављених слојева цртежа.

Октобар 2020: ОДРЖАНА ЈЕ СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА ПОНОВНА УПОТРЕБА ЗАЈЕДНИЧKИХ ПРОСТОРА НОВОБЕОГРАДСKИХ БЛОKОВА: KО-ДИЗАЈН УРБАНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Задатак радионице је био усмерен на промишљање заједничких простора новобеоградских блокова и испитивање потенцијала за њихову обнову или ре-дизајн. Фокус је био на партиципативном процесу пројектовања заједничких простора, од вредновања ових простора заједно са станарима, мапирања потреба станара, до предлога будућих интервенција и дефинисања програма и начина функционисања тих простора. Резултати радионице су представљени на DETMOLD CONFERENCE WEEKS 2020: The Human Habitat in Times of Transformation конференцији организовану од стране TH OWL у новембру 2020. године.