УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

04/06/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-10 од 03.06.2020.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-10.1 од 03.06.2020.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Урбанизамстављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за урбанизам,  за наведену област. 

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб- страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх