УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

umetnikova-knjiga-cover-1

10. 12. 2019. године, ГАЛЕРИЈА СКЦ У 20:00

Изложбу Уметникова књига чини избор радова студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду насталих на истоименом изборном предмету на 1. години мастер студија претходних пар година.

 

Под уметниковом књигом разуме се ‘један облик текста’, уређеног поретка знакова који може бити не само писани, већ и визуелни, просторни или звучни, а чије се значење у овом случају производи у форми књиге. Уметникова књига зато није ‘уметничка књига’ већ књига (као) уметнички рад, уметничка форма коју ствара, прави и/или организује уметник.

 

Уметникова књига може да буде обликована од руком рађеног папира, може да буде ‘књига скулптура’, али, пре свега, произвести ову форму значи ‘ослободити’ саму књигу њених традиционалних одређења: она не мора искључиво да буде везана за codex као начин повезивања папира између корица, већ може да постоји и као ролна, свитак, кутија која ‘садржи’, као метафизички концепт – ‘књига концепт’, неотелотворена, чак и као перформанс; може да буде у дигиталној форми (ДВД књига или књига видео) или постављена као website на интернету (www). Произвести уметникову књигу зато значи ‘мислити у различитим медијима’ и укључити поред њих и различите технике (монопринти, компјутерски цртежи, графички отисци), а пре свега монтажу и колаж као начин повезивања хетерогеног материјала у значењски поредак. Уметникова књига може да настане од класичних цртежа, може да се ‘пише’ на класичној куцаћој машини; може да буде сечена, пробадана или прошивана, рециклирана од других књига. Њаној великој популарности управо доприноси оваква флексибилност, прилагодљивост и могућност варијација.

 

Уметникова књига постоји или као ‘једна једина’, јединствена, (‘one of a kind’) ili – ако је рађена у материјалу и медију који то омогућује – у ограниченом тиражу штампана. У том случају, као мултипликована, репродукована у више примерака, она поставља подједнако и питање ауре и ауратичности у значењу Бењаминовог концепта јединствености и појавности уметничког дела, али и аутора, ауторства и ауторског концепта.

Овај предмет установљен је на Архитектонском факултету 2006/07 године. Студентски радови су до сада излагани у Београду: у оквиру 3. Фестивала стваралаштва младих  на  62. Међународном  београдском  сајму књига 2017. године; на изложби радова студената уметничких факултета и Архитектонског факултета из Београда у оквиру гостујућег програма међународног пројекта Књига – уметнички објекат 3, Пункт за уметнички експеримент у Легату Петра Лубарде 2016. године; у оквиру 2. Фестивала стваралаштва младих  на  61. Међународном  београдском  сајму књига 2016. године; у Галерији Факултета ликовних уметности 2014. године заједно са студенатима ФЛУ; у Гете Институту 2013. године; у Галерији Универзитетске библиотеке Светозар Марковић 2011. године.

 

Као приручник за предмет 2014. године одштампана је књига Уметникова књига/Artist’s Book,  (двојезично: српски/енглески) у издању Архитектонског факултета. О студентским радовима ауторка књиге и руководилац предмета говорила је на конференцијама: Artist’s Book as a Form of Text: Toward WWW, „Artists’ Books since c.1970: Making, Teaching, Collecting“, Association of Art Historians 2014, AAH 40th Anniversary Annual Conference, Royal College of Art, London и била key note speaker са текстом The Artist’s Book i the Age of Digital Technology на трећој међународној конференцији “Going Digital: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era”, Conference Block 2 Going Digital #ART на Архитектонском факултету у Београду 2018. године.

 

Будући да до сада ови радови нису излагани ван Београда, значајно је, како за студенте обе академске заједнице Београда и Крагујевца што се сада излажу у простору Галерије Студентског културног центра Крагујевац.

 

Изложба ће бити отворена до 18. јануара 2020.

У петак 17.01.2020 у 13:00 проф. др Мариела Цветић одржаће стручно вођење кроз изложбу и радионицу са студентима ФИЛУМ-а.