УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

af

На Архитектонском факултета Универзитета у Београду су 26. и  27 маја 2018. године одржани радни састанци, презентације и истраживачка радионица у оквиру пројекта „Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions

Циљеви истраживачке радионице били су да се а) финализира концепт партиципативне веб платформе, б) презентују и дискутују радне верзије физибилити студије, ц) утврди приступ валидацији концепта веб платфомре и д) утврде правци финализације и публиковања свих резултата са пројекта.

 

Учесници на овом догађају су били представници партнерских институција Италије и Србије .

ITALY, ACADEMICS

  • Dr Elena Battaglini, Fondazione Di Vittorio

SERBIA, ACADEMICS

  • др Јелена Живковић; University of Belgrade, Faculty of Architecture
  • др Марија Бабовић; University of Belgrade, Faculty of Philosophy
  • др Ксенија Лаловић; University of Belgrade, Faculty of Architecture
  • др Марина Ненковић-Ризнић; Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
  • др Никола Крунић, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
  • др Јасминка Цвејић; проф. др; ex. University of Belgrade, Faculty of Forestry

IMG_0770 IMG_0785