УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

af

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду одржани су 14 децембра 2018. године завршни састанак, предавање, изложба и радионица у оквиру пројекта „Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“

Циљеви завршног састанка на пројекту били су: а) сумирање циљева, процеса и резултата пројекта, б) дискусија о корацима ка завршавању студије изводљивости, ц) дискутовање тема и структуре за „Learning Economies“ монографију, и д) дефинисање корака у будућој сарадњи. Поред тога, Luigi Russo, директор „Mount Navegna and Mount Cervia Regional Nature Reserve“, одржао је предавање о италијанској доброј пракси у области локалног развоја вођеног заједницом.

У оквиру завршног сусрета испитиване су и везе истраживања и едукације. Одржана је изложба радова са предмета „Теоријске основе одрживог развоја“ (MAСA-23020-05, руководилац Ксенија Лаловић) која представља тестирање партиципативне веб платформе за локални развој вођен заједницом у Неготину и региону Источне Србије. Додатно, др Elena Battaglini је одржала предавање “Unfolding urban heritage conservation as CLLD” студентима програма Мастер архитектура и Мастер Интегрални урбанизам. На крају је тим пројекта „Learning Economies“ учествовао у радионици и критици студентских пројеката на мастер студио пројекту „Еколошки урбани дизајн“(МАСА-У11011, руководилац Јелена Живковић).

Учесници на овом догађају су били представници партнерских институција Италије и Србије.

ITALY

 • Dr Elena Battaglini, Fondazione Di Vittorio
 • Luigi Russo, Mount Navegna and Mount Cervia Regional Nature Reserve

SERBIA

 • Dr Vladan Đokić; Dean, University of Belgrade, Faculty of Architecture
 • Dr Jelena Živković; University of Belgrade, Faculty of Architecture
 • Dr Marija Babovic; University of Belgrade, Faculty of Philosophy
 • Dr Zoran Đukanović; University of Belgrade, Faculty of Architecture
 • Dr Ksenija Lalović; University of Belgrade, Faculty of Architecture
 • Dr Marina Nenković-Riznić,dr; Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
 • Dr Nikola Krunić, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
 • Dr Jasminka Cvejić; prof. dr; ex. University of Belgrade, Faculty of Forestry

2 LE team and exibition of AF _Theoretical ground of sustainable urban development_ students' projects - Participatory Web platform for CLLD 3 Workshop and critical review in AF _ Ecological urban design studio_ 4 Elena Battaglini's Lecture _Unfolding urban heritage conservation as CLLD_ to AF students 1 Final meeting of Learning Economies team at University of Belgrade Faculty of Architecture