УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Добродошли!

Ово је обавештење у вези новог формата Пријемног испита на Архитектонском факултету у Београду.

Пријемни испит 2019. године за упис студената у I годину Основних академских студија Архитектура 2019/20 и Интегрисаних oсновних академских студија архитектуре 2019/20 је класификационог карактера и реализује се у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању до три сата.

Тест се састоји из три дела:

  1. деоОпшта култура, усмерена на дисциплину архитектуре са посебним тежиштем ка разумевању и логичком закључивању, на коме кандидат може стећи од 0 – 24 бода. Први део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.
  2. део – Логичко закључивање, усмерено ка разумевању просторних односа релевантних за студије архитектуре, на коме кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Други део теста се решава заокруживањем једног или више тачних одговора од више понуђених, као и доцртавањем и слободоручним скицирањем.
  3. деоПросторно опажање и способност ликовног представљања, усмерен ка решавању логичких проблема и замисли путем скице (цртежа), на коме кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Трећи део теста се решава доцртавањем и слободоручним скицирањем.

Кандидат на тесту може освојити максималних 60 (шездесет) бодова.

Уколико сте заинтересовани за студије архитектуре обавештавамо вас да ће Пријемни испит 2019. за упис на I годину студијских програма Основних академских студија Архитектура и Интегрисаних oсновних академских студија архитектуре 2019/20 Универзитет у Београду – Архитектонског факултета бити одржан крајем јуна месеца на Архитектонском факултету у Београду према Конкурсу које сваке године расписује Министарство просвете Републике Србије.

Све потребне информације везане за Пријемни испит биће благовремено објављене у ИНФОРМАТОРУ који за сваки Пријемни испит издаје Архитектонски факултет.

Молимо Вас да пратите наш вебсајт где се ажурирају све информације везане за овогодишњи Пријемни испит.

Hashtag: #PrijemniispitAF2019

Концепт Пријемног испита 2019

×

Први део теста Пријемног испита односи се на питања из опште културе од значаја за студије архитектуре и састоји се из различитих питања са понуђеним одговорима из релевантних области архитектуре и уметности.

Тест је конципиран и конструисан тако да мери познавање архитектонски релевентних области са којима су се кандидати кумулативно упознавали током свог досадашњег формалног, самосталног и спонтаног образовања и информисања, што значи да се тест не може спремити коришћењем строго одређене литературе.

Напомињемо да ће овај део теста бити конципиран на бази задатака који су били карактеристични за пријемне испите Архитектонског факултета у последне 4 године, у делу под називом Други део теста: 2.1 РАЗУМЕВАЊЕ И ЛОГИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ – I део. Овај део теста носи укупно 40% поена од укупног броја поена које је могуће остварити на Пријемном испиту.

Примере овог дела теста са претходних Пријемних испита можете наћи на следећој адреси:
Пријемни испит 2018: Примери тачно решених тестова

×

Други део теста Пријемног испита односи се на логичко разумевање просторних односа помоћу препознавања, упоређивања или замишљеног допуњавања просторних елемената.

Циљ овог дела теста је утврђивање способности кандидата у разумевању логике простора, међусобних односа елемената у простору и просторних односа релевантних за студије архитектуре. Други део теста се решава заокруживањем једног или више тачних одговора од више понуђених, као и замишљеним допуњавањем логичких просторних елемената уз могућност слободоручног скицирања решења.

Овај део теста носи укупно 30% поена од укупног броја поена које је могуће остварити на пријемном испиту.

×

Трећи део теста Пријемног испита односи се на решавање логичких просторних проблема и замисли помоћу слободоручне скице.

Циљ овог дела теста је утврђивање способности кандидата у опажању просторних односа, као односа од значаја за студије архитектуре, као и утврђивање способности кандидата да слободоручно скицирање (ликовно представљање) употребе за решавање логичких просторних проблема.

Скицирањем просторних решења у функцији логичког разумевања простора, просторног опажања и способности представљања простора, низом мањих задатака утврђује се склоност и способност кандидата за студије архитектуре а да се тестом не валоризује њихова вештина уметничког изражавања и интерпретације колико њихова способност логичног просторног расуђивања уз помоћ цртежа (скице) као технике за уочавање тачних просторних односа.

Симулација Пријемног испита 2019.

Уколико сте заинтересовани да упишете студије архитектуре обавештавамо вас да ће се бесплатна симулација Пријемног испита 2019. одржати на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету крајем априла месеца ове године.

Све потребне информације везане за Симулацију пријемног испита, за тачан термин симулације, за његов садржај и начин пријављивања кандидата биће благовремено објављене на факултетском вебсајту. Молимо Вас да пратите наш вебсајт где се ажурирају све информације везане за овогодишњи Пријемни испит, као и за симулацију пријемног испита.

[ Објављена вест 08.02.2019:
Симулација Пријемног испита 2019. на Архитектонском факултету – 21.04.2019. ]

Најчешће постављана питања

Најчешће постављана питања у вези Пријемног испита на Архитектонском факултету:

1) Да ли постоји материјал / литертура за припрему полагања Пријемног испита?
Одговор: Не постоји препоручена литература за припрему полагања првог дела будућег Пријемног испита. Сва питања у овом делу теста биће питања из опште културе усмерена на дисциплину архитектуре са посебним тежиштем ка разумевању и логичком закључивању.

2) Постоји ли припремна школа на Архитектонском факултету?
Одговор: Не постоји организована припремна настава за полагање пријемног испита на Архитектонском факултету. Тест пријемног испита је тако конципиран да су кандидати у могућности да се самостално припреме за полагање теста. Архитектонски факултет ће крајем априла месеца организовати бесплатну симулацију пријемног испита о чијем ће термину сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени на факултетском вебсајту.

3) Да ли препоручујете похађење припремне школе за Пријемни?
Одговор: Архитектонски факултет конципира Пријемни испит на начин да за његово успешно полагање није нужно похађање неке од приватних припремних школа какве постоје и Факултет их не препоручује.

Актуелне вести за Пријемни испит 2019.