УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

UB_fasada

UB_novi-logo-CIR

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

К О Н К У Р С  
за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2018. годину

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. март 2019. године.

У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

Радови се достављају до 13. марта 2019. године – непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета – oдговорној особи на факултету:

  • радови у електронској форми – Ани Раковић (ana.rakovic@arh.bg.ac.rs),
  • радови у штампаној форми – секретарици Декана (Драгани Љубић) у канцеларији 202.

За све додатне информације и питања у вези конкурса обратите се на емаил: dekan@arh.bg.ac.rs

Документ: Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду (11.03.2009, Гласник Универзитета у Београду, бр. 149)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Београд
Студентски трг 1