UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2018. godinu

UB_fasada

UB_novi-logo-CIR

UNIVERZITET U BEOGRADU

K O N K U R S  
za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2018. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. mart 2019. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju do 13. marta 2019. godine – nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta – odgovornoj osobi na fakultetu:

  • radovi u elektronskoj formi – Ani Raković (ana.rakovic@arh.bg.ac.rs),
  • radovi u štampanoj formi – sekretarici Dekana (Dragani Ljubić) u kancelariji 202.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi konkursa obratite se na email: dekan@arh.bg.ac.rs

Dokument: Pravilnik o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu (11.03.2009, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 149)

UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd
Studentski trg 1