УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Радионица Природа-културни предео: целодневни пешачки успон до крашке увале „Понор“ на 1560 метара надморске висине. Аутор фотографије: Иван Симић.

МАСИУ-11041 ИП01_Интегрална анализа територије
МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој

наставници:
др Данијела Миловановић Родић, доцент
др Иван Симић, доцент
сарадници:
Јелена Радосављевић, маст. инж. арх, асистент
Александар Грујичић, маст. инж. арх., маст.инж.урб, асистент
Божена Стојић, маст.инж.урб., студент докторских студија

Тродневни студијски боравак студената и наставника Архитектонског факултета у заштићеном природном добру Парку природе Стара планина

Студенти и наставници Архитектонског факултета из Београда су у оквиру наставе на предметима: Интегрална анализа територије (I година Мастер академских студија Интегрални урбанизам) и Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој (II година Мастер и V година Интегрисаних академских студија) у периоду од 19 – 21. oктобра 2018. године боравили у заштићеном природном добру Парк природе Стара планина.

Park_prirode_Stara_planina_00_opt

Студенти и наставници Архитектонског факултета су са члановима иницијатве „Одбранимо реке Старе планине“ и представницима МЗ Дојкинци обишли крашку увалу „Понор“, специфични геолошки феномен на Старој планини, на 1500м надморске висине. Аутор фотографије Теодора Тамбурић.

Оквирна тема наставе на наведеним предметима је Локализација циљева одрживог развоја дефинисаних УН развојном агендом Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development усвојеном 2015. године. Полигон за израду студентских радова је заштићено природно добро Парк природе Стара планина. Методолошки образац рада и продукти наставног процеса ће бити различити на наведеним предметима, али ће сви бити посвећени подршци одрживом развоју предметне територије – заштити природе и унапређењу квалитета живота људи у оквиру ње.

Обилазак дела предметног подручја и организација сета радионица са кључним актерима задуженим за управљање и заинтересованим за развој територије је организаована у сарадњи са иницијативом Одбранимо реке Старе планине, МЗ села Дојкинци и Туристичком организацијом Пирот уз подршку Архитектонског факултета у Београду и Градске управе Пирот.

Основни циљ обиласка терирорије је, поред омогућавања непосредног увида у предметно подручје, повезивање наставног процеса са представницима најзначајнијих заинтересованих страна на територији Парка природе Стара планина, ради бољег разумевања стања, проблема, ограничења, предности, вредности и потенцијала за развој, али и увида у њихове идеје о пожељном развоју које би у наставку рада могли бити развијани.

У склопу посете Градској управи Пирот, одржан је први део радионице “Култура-људи”, у сали Скупштине општине Пирот, где су студенте и наставнике поздравили Слађана Манчић, помоћница градоначелника Пирота, Братислав Златков, директор Туристичке организације Пирот, Зоран Крстић, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове и Елена Васић Петровић из Завода за заштиту споменика града Ниша.

Park_prirode_Stara_planina_01_opt

Park_prirode_Stara_planina_02_opt

Радионица Култура-људи: пријем студената и наставика у сали Скупштине општине Пирот. Елена Васић Петровић је презентовала Студију заштите села Гостуша у општини Пирот. Аутор фотографије: Божена Стојић.

Представници Одељења за урбанизам и Туристичке организације Пирот представили су студентима основне податке о предметном подручју, плановима развоја и потенцијалима и ограничењима развоја територије. У оквиру ове сесије, Елена Васић Петровић представила је кључне споменике културе на Старој планини и презентовала Студију заштите села Гостуша у општини ПиротConservation Study of the Village Gostuša in Pirot district, која је 2016. године добила Гран-при награду Европе Ностре и више европских и светских признања као једно од најбољих остварења у овој области истраживања.

Након тога, студенти и наставници су наставили пут ка Старој планини и селу Дојкиници у којем су били смештени у сеоским домаћинствима. Пут, смештај и програм наредна два дана су организовани уз помоћ представника групе Одбранимо реке Старе планине и МЗ Дојкинци.

У вечерњим часовима, одржан је други део радионице “Култура-људи”. Студенти и наставници су провели вече у разговору и дружењу са локалним становништвом уз културно-уметнички програм који су им Дојкинчани приредили.

У центру села, поред велике ватре, Драгољуб Златковић, етнолог, сакупљач народних умотворина пиротског краја и песник из Пирота, који је за Речник пиротског говора добио награду Вукове задужбине за науку 2015. године, студентима је причао о локалном начину живота, становништву, обичајима и легендама старопланинског краја. У паузама његовог предавања, као и уз вечеру, дојкинчанке су певала старе старопланинске песме.

Park_prirode_Stara_planina_03_opt

Park_prirode_Stara_planina_04_opt

Радионица Култура-људи: разговор и дружење са становницима села Дојкици. Предавање о локалној култури и обичајима је одржао Драгољуб Златковић, етнолог из Пирота. Аутор фотографија: Божена Стојић.

Другог дана студијске посете Парку природе Стара планина, студенти и наставници су са представнцима локалне заједнице учествовали у целодневној радионици под називом “Природа-културни предео” која је обухватала пешачку туру (успон) на крашку увалу Понор која се налази на 1560 мнв коју су водили Александар Панић и Ивица Вељковић. Студенти и наставници су имали прилику да се упознају са природним богатствима и лепотама предела Старе планине.

Park_prirode_Stara_planina_06_opt

Park_prirode_Stara_planina_05_opt

Park_prirode_Stara_planina_08_opt

Радионица Природа-културни предео: целодневни пешачки успон до крашке увале „Понор“ на 1560 метара надморске висине. Аутор фотографија: Иван Симић.

У вечерњим часовима организован је други део радионице “Природа-културни предео” са представницима МЗ, који су студентима представили идеје и потребе локалног становништва, артикулисане у виду предлога пројеката за унапређење и одрживи развој села Дојкинци и околног старопланинског подручја. Студенти су имали прилику да учествују у дискусији са локалним становништвом, те да заједнички промишљају могућности развоја, као и циљеве даљег рада у оквирима наставе на факултету.

Park_prirode_Stara_planina_09_opt

Park_prirode_Stara_planina_10_opt

Сеоска кафана као зборно место, место за рад, одмор и разговор. Аутор фотографија: Данијела Миловановић Родић.

Последњег дана студијског боравка организована је радионица “Куда и како даље?”. Представници МЗ Дојкинци повели су студенте у обилазак села, односно локација и просторних целина у селу за које сматрају да имају развојни потенцијал, како би студентима приближили своје идеје и потребе.

Park_prirode_Stara_planina_11_opt

Park_prirode_Stara_planina_12_opt

Park_prirode_Stara_planina_13_opt

Park_prirode_Stara_planina_14_opt

Park_prirode_Stara_planina_14a_opt

Радионица “Куда и како даље?”: обилазак села Дојкинци и разговор са становницима о проблемима, потребама и идејама о пожељном развоју. Аутори фотографија: Иван Симић И Данијела Миловановић Родић.

На путу ка Београду, студенти и наставници су посетили и стари храм у селу Дојкинци из XIV века, као и природно богатство у селу Славиња, кањон реке Росомаче, познатији под називом Росомачки лонци.

Park_prirode_Stara_planina_15a_opt

Park_prirode_Stara_planina_16_opt

Park_prirode_Stara_planina_17_opt

Обилазак дојкиначке црке из XIV века и кањона реке Росомаче. Аутор фотографија: Јелена Радосављевић.

Заражени позитивном енергијом и вером да ће успети да допринесу застити природе и обнови живота у планинским, удаљеним, осиромашеним и опустелим селима Старе планине, студенти и наставници Архитектонског факултета се захваљују људима уз чију помоћ је реализован овај студијски боравак: Александру Јовановићу, Александру Панићу, Ивици Вељковићу, Душану Бодирога, Голубу Ћирковићу, Братиславу Златковом, Мирјани Деветаковић, Драгољубу Златковићу И Елени Васић Петровић.

Тродневни боравак на територији заштићеног природног добра Парка природе Стара планина је приказан на филму “Три дана магије”, аутора Душана Бодироге, у продукцији “Одбранимо реке Старе планине”.

Филм “Три дана магије”, аутора Душана Бодироге, у продукцији иницијативе “Одбранимо реке Старе планине”.

Повезани текстови:
Студенти друге године МАСА у посети Власини: „Креирање и обликовање у природном окружењу – предео посебних природних одлика“
Студенти прве године МАСА у посети Обедској бари: сусрет природе и историје као пројектни контекст

Студентска радионица: Локализација циљева одрживог развоја – Случај Доњи Дорћол
Веб изложба: Ре_акција на избегличку кризу: Студенти Архитектонског факултета за избеглице
Радионица са експертима у оквиру израде мастер пројеката на студијском програму Интегрални урбанизам – 2016/17
Одржане изложба и презентација завршних радова студената Мастер академских студија Интегрални урбанизам у Панчеву
Публикација: Инструменти управљања интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2014/2015

Други су писали о нама:
Пиротске вести: Студенти архитектуре проучавају традиционалну архитектуру Старе планине
Плус 010 Онлине, Интернет портал – Студенти Архитектонског факултета Београд са наставницима у посети Пироту и Старој планини