УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за урбанизам

Број кабинета: 305

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко и архитектонско пројектовање, одржива урбана форма

Иван Симић (1983) је, након стечене дипломе основних (2006) и мастер академских студија (2008) на Архитектонском факултету у Београду, уписао докторске академске студије, где је у периоду од 2009. до 2012. године похађао наставни програм из области урбанистичко планирање и пројектовање. Као млађи истраживач- сарадник учествује у научно-истраживачком пројекту Архитектонског факултета – Утицај климатских промена на планирање и пројектовање, као и пројекта Студија одрживог сеоског туризма у Србији.

Докторску тезу под називом Могућности унапређења резилијентности урбане форме на климатске промене пријављује 2014. године.

Стипендиста је Института за напредна друштвено-технолошка истраживања у Грацу (IAS-STS, Graz), где борави у току зимског и летњег семестра 2015/2016. године, као сарадник на истраживању везаном за одрживост урбане форме.

У настави на Архитектонском факултету, на Департману за урбанизам, учествује као сарадник у настави (2008-2010), а од 2010. године као асистент.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Simi%C4%87%2C+Ivan