УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

ЦИД студентски фото-конкурс: “Читање конструкције и материјала – архитектура послератне Југославије 1948-1980.”

Презентацију конкурса прати предавање “Различите типологије фотографског приступа архитектури” проф. др Милорада Младеновића у четвртак, 11. октобра 2018. године у 19.00 сати у амфитеатру Архитектонског факултета.

Центар за истраживачку делатност (ЦИД)

У оквиру пратећег програма међународног форума “Стварање конкретне утопије: Архитектура Југославије, 1948-1980.” у организацији Центра за културну деконтаминацију (ЦЗКД), Центар за истраживачку делатност (ЦИД) Архитектонског факултета расписује фото конкурс за студенте Архитектонског факултета у Београду под насловом “Читање конструкције и материјала – архитектура послератне Југославије 1948-1980″.

Тематски оквир конкурса
Архитектура послератне Југославије значајно је упориште развоја како градова, тако и друштва у целини у другој половини XX века. Једна од најзначајнијих карактеристика ове архитектуре, барем до краја седамдесетих година је чињеница да се она темељи на посебно израженој тектонској граматици. Архитекти те генерације развијају сензибилност изражену кроз конструкцијску искреност и динамизам, до нарације статичног понашања појединих архитектонских елемената који је чине. У том смислу, теме као што су приказивање материјала, конструктивних фигура, грађевинских техника и фаза градње представљају базу језичног изражавања тадашње архитектуре.

Језик архитектуре Југославије 1948-1980. није једнозначан и веома је богат по својим уметничким, културним, друштвеним и идеолошким параметрима и импликацијама.

Од значаја за учеснике на конкурсу је да ово богатство уоче и интерпретирају у медију фотографије.

Намера конкурса је да се кроз студентско истраживање архитектуре открије и представи разумевање и пожељно ново читање конструкције и материјала сагледано кроз фотографски медиј. Циљ је сагледавање улоге конструкцијских елемената и материјала у дефиницији архитектуре и архитектонских простора. Циљ је и интерпретирање тема којима су се архитекти водили, које су употребљавали, како кроз процес градње, тако и кроз формулацију коначног изгледа објеката.

Студенти се упућују на анализу и критичку интерпретацију следећих тема:
– односа између конструктивних елемената и архитектонског простора,
– тектонских диференцијација појединих елемената (онога „шта носи“ и онога „што је ношено“),
– улоге декоративних елемената на прочељима и у ентеријерима,
– односа између детаља и целокупне форме,
као и других аутентичних елемената архитектуре карактеристичне за период 1948-1980.

Презентацију конкурса прати предавање “Различите типологије фотографског приступа архитектури” проф. др Милорада Младеновића у четвртак, 11. октобра 2018. године у 19.00 сати у амфитеатру Архитектонског факултета.

Услови конкурса

 • Конкурс је отворен по карактеру и намењен за активне студенте свих програма и свих година Архитектонског факултета у Београду.
 • Кандидат попуњава пријаву преузету с интернет странице конкурса и прилаже је као део садржаја конкурсног рада.
 • Сваки кандидат шаље 3 до 5 фотографија, у папирној и у дигиталној форми.
 • Фотографије могу бити црно-беле и/или у боји.
 • Фотографије на полеђини и у пријавном формулару означити према упутству у Садржају конкурсног рада.
 • Уз пријаву приложити текст до 350 речи који образлаже ауторски концепт и његов однос према снимљеној архитектури и ширем контексту те архитектуре.
 • Попуњен формулар пријаве заједно са фотографијама и текстуалним описом послати у дигиталној форми, са називом FOTOKONKURS18_ime i prezime студента на адресу cid@arh.bg.ac.rs и у папирној форми у коверти коју треба означити FOTOKONKURS18_ime i prezime студента и предати у Деканату Архитектонског факултета (соба 202).
 • По предаји документације у дигиталној форми добићете потврду о приспећу документације.

Садржај конкурсног рада

1. Пријавни формулар са попуњеном табелом са јасно назначеним редним бројем сваке фотографије, називом сваке фотографије (назив слободно одређује аутор), техничким описом (врста фотоапарата, дигитална или аналогна фотографија), димензијама фотографије, годином израде, називом архитекте/аутора снимљеног дела и периодом реализације дела.
2. 3-5 фотографија формата .TIFF, резолуције 300 dpi, 20/30цм (формат 2×3) или 22.5/30цм (формат 3×4). Свака израђена фотографија треба да буде означена на полеђини редним бројем и описом као у пријавном формулару.
3. Текстуални прилог (макс. 350 речи) којим се описује основни концепт ауторске серије фотографија са потписом аутора (прилог обавезно унети у пријавни формулар).

Жири

Комисију која ће прегледати приспеле радове чине:
др Милорад Младеновић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Лука Сканси (Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци) доцент, и
Невена Поледица, маст.инж.арх.

Важни датуми

 • Објава конкурса: 09.10.2018.
 • Презентација и предавање: 11.10.2018. у 19 сати у Амфитеатру факултета
 • Завршетак конкурса: 29.10.2018. до 13 сати
 • Објава резултата: 05.11.2018.
 • Изложба наградјених радова: 07-15.11.2018. у Библиотеци АФБГД

Награда

Награђује се до 5 ученика једнаковредним наградама: поклон пакет (2 књиге у издању Архитектонског факултета у Београду и 1 књига у издању Центра за културну деконтаминацију – ЦЗКД) и 2 улазнице за представу “Аутентично тумачење – 1968.” у продукцији ЦЗКД.

Церемонија доделе награда током међународног форума ”Стварање конкретне утопије: Архитектура Југославије, 1948-1980.” у просторијама Центра за културну деконтаминацију у Београду.

logo-czkd_new

О међународном форуму ЦЗКД-а

Међународни форум “Стварање конкретне утопије: Архитектура Југославије, 1948-1980.” Центра за културну деконтаминацију окупиће ауторе и сараднике актуелне изложбе Музеја модерне уметности (МоМА) у Њујорку “Ка бетонској утопији: Архитектура у Југославији, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980).

У периоду 12 – 15. новембра 2018. године у Центру за културну деконтаминацију, кроз низ предавања, разговора, пројекција и радионица, радићемо на размени знања на тему архитектонског и урбанистичког стваралаштва у периоду социјалистичке Југославије у циљу разумевања уметничких и културних достигнућа, односа изграђене средине и друштва, вредновања културног наслеђа и јачања критичког мишљења.

Више информација о пројекту ускоро, као и на вебсајту: https://www.czkd.org/

Пројекат су подржали: регионална канцеларија фондације Хајнрих Бел у Београду и Министарство културе и информисања Републике Србије.


Повезани текстови:
Позив за учешће на радионици: Missing Knowledge (On Forgotten Monuments)
Изложба у MoMA: “Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980” (Ка бетонској утопији: Архитектура у Југославији, 1948-1980)


MoMA_book_Toward_a_Concrete_Utopia_opt

Публикација Музеја модерне уметности (МоМА) у Њујорку “Ка бетонској утопији: Архитектура у Југославији, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980) | Фото: © М.Булатовић