UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

CID studentski foto-konkurs: “Čitanje konstrukcije i materijala – arhitektura posleratne Jugoslavije 1948-1980.”

Prezentaciju konkursa prati predavanje “Različite tipologije fotografskog pristupa arhitekturi” prof. dr Milorada Mladenovića u četvrtak, 11. oktobra 2018. godine u 19.00 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

Centar za istraživačku delatnost (CID)

U okviru pratećeg programa međunarodnog foruma “Stvaranje konkretne utopije: Arhitektura Jugoslavije, 1948-1980.” u organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD), Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta raspisuje foto konkurs za studente Arhitektonskog fakulteta u Beogradu pod naslovom “Čitanje konstrukcije i materijala – arhitektura posleratne Jugoslavije 1948-1980″.

Tematski okvir konkursa
Arhitektura posleratne Jugoslavije značajno je uporište razvoja kako gradova, tako i društva u celini u drugoj polovini XX veka. Jedna od najznačajnijih karakteristika ove arhitekture, barem do kraja sedamdesetih godina je činjenica da se ona temelji na posebno izraženoj tektonskoj gramatici. Arhitekti te generacije razvijaju senzibilnost izraženu kroz konstrukcijsku iskrenost i dinamizam, do naracije statičnog ponašanja pojedinih arhitektonskih elemenata koji je čine. U tom smislu, teme kao što su prikazivanje materijala, konstruktivnih figura, građevinskih tehnika i faza gradnje predstavljaju bazu jezičnog izražavanja tadašnje arhitekture.

Jezik arhitekture Jugoslavije 1948-1980. nije jednoznačan i veoma je bogat po svojim umetničkim, kulturnim, društvenim i ideološkim parametrima i implikacijama.

Od značaja za učesnike na konkursu je da ovo bogatstvo uoče i interpretiraju u mediju fotografije.

Namera konkursa je da se kroz studentsko istraživanje arhitekture otkrije i predstavi razumevanje i poželjno novo čitanje konstrukcije i materijala sagledano kroz fotografski medij. Cilj je sagledavanje uloge konstrukcijskih elemenata i materijala u definiciji arhitekture i arhitektonskih prostora. Cilj je i interpretiranje tema kojima su se arhitekti vodili, koje su upotrebljavali, kako kroz proces gradnje, tako i kroz formulaciju konačnog izgleda objekata.

Studenti se upućuju na analizu i kritičku interpretaciju sledećih tema:
– odnosa između konstruktivnih elemenata i arhitektonskog prostora,
– tektonskih diferencijacija pojedinih elemenata (onoga „šta nosi“ i onoga „što je nošeno“),
– uloge dekorativnih elemenata na pročeljima i u enterijerima,
– odnosa između detalja i celokupne forme,
kao i drugih autentičnih elemenata arhitekture karakteristične za period 1948-1980.

Prezentaciju konkursa prati predavanje “Različite tipologije fotografskog pristupa arhitekturi” prof. dr Milorada Mladenovića u četvrtak, 11. oktobra 2018. godine u 19.00 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

Uslovi konkursa

 • Konkurs je otvoren po karakteru i namenjen za aktivne studente svih programa i svih godina Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
 • Kandidat popunjava prijavu preuzetu s internet stranice konkursa i prilaže je kao deo sadržaja konkursnog rada.
 • Svaki kandidat šalje 3 do 5 fotografija, u papirnoj i u digitalnoj formi.
 • Fotografije mogu biti crno-bele i/ili u boji.
 • Fotografije na poleđini i u prijavnom formularu označiti prema uputstvu u Sadržaju konkursnog rada.
 • Uz prijavu priložiti tekst do 350 reči koji obrazlaže autorski koncept i njegov odnos prema snimljenoj arhitekturi i širem kontekstu te arhitekture.
 • Popunjen formular prijave zajedno sa fotografijama i tekstualnim opisom poslati u digitalnoj formi, sa nazivom FOTOKONKURS18_ime i prezime studenta na adresu cid@arh.bg.ac.rs i u papirnoj formi u koverti koju treba označiti FOTOKONKURS18_ime i prezime studenta i predati u Dekanatu Arhitektonskog fakulteta (soba 202).
 • Po predaji dokumentacije u digitalnoj formi dobićete potvrdu o prispeću dokumentacije.

Sadržaj konkursnog rada

1. Prijavni formular sa popunjenom tabelom sa jasno naznačenim rednim brojem svake fotografije, nazivom svake fotografije (naziv slobodno određuje autor), tehničkim opisom (vrsta fotoaparata, digitalna ili analogna fotografija), dimenzijama fotografije, godinom izrade, nazivom arhitekte/autora snimljenog dela i periodom realizacije dela.
2. 3-5 fotografija formata .TIFF, rezolucije 300 dpi, 20/30cm (format 2×3) ili 22.5/30cm (format 3×4). Svaka izrađena fotografija treba da bude označena na poleđini rednim brojem i opisom kao u prijavnom formularu.
3. Tekstualni prilog (maks. 350 reči) kojim se opisuje osnovni koncept autorske serije fotografija sa potpisom autora (prilog obavezno uneti u prijavni formular).

Žiri

Komisiju koja će pregledati prispele radove čine:
dr Milorad Mladenović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
dr Luka Skansi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) docent, i
Nevena Poledica, mast.inž.arh.

Važni datumi

 • Objava konkursa: 09.10.2018.
 • Prezentacija i predavanje: 11.10.2018. u 19 sati u Amfiteatru fakulteta
 • Završetak konkursa: 29.10.2018. do 13 sati
 • Objava rezultata: 05.11.2018.
 • Izložba nagradjenih radova: 07-15.11.2018. u Biblioteci AFBGD

Nagrada

Nagrađuje se do 5 učenika jednakovrednim nagradama: poklon paket (2 knjige u izdanju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i 1 knjiga u izdanju Centra za kulturnu dekontaminaciju – CZKD) i 2 ulaznice za predstavu “Autentično tumačenje – 1968.” u produkciji CZKD.

Ceremonija dodele nagrada tokom međunarodnog foruma ”Stvaranje konkretne utopije: Arhitektura Jugoslavije, 1948-1980.” u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.

logo-czkd_new

O međunarodnom forumu CZKD-a

Međunarodni forum “Stvaranje konkretne utopije: Arhitektura Jugoslavije, 1948-1980.” Centra za kulturnu dekontaminaciju okupiće autore i saradnike aktuelne izložbe Muzeja moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku “Ka betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980).

U periodu 12 – 15. novembra 2018. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju, kroz niz predavanja, razgovora, projekcija i radionica, radićemo na razmeni znanja na temu arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva u periodu socijalističke Jugoslavije u cilju razumevanja umetničkih i kulturnih dostignuća, odnosa izgrađene sredine i društva, vrednovanja kulturnog nasleđa i jačanja kritičkog mišljenja.

Više informacija o projektu uskoro, kao i na vebsajtu: https://www.czkd.org/

Projekat su podržali: regionalna kancelarija fondacije Hajnrih Bel u Beogradu i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.


Povezani tekstovi:
Poziv za učešće na radionici: Missing Knowledge (On Forgotten Monuments)
Izložba u MoMA: “Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980” (Ka betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980)


MoMA_book_Toward_a_Concrete_Utopia_opt

Publikacija Muzeja moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku “Ka betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980) | Foto: © M.Bulatović