УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

30/08/2018

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор наставника за ужу уметничку област: Aрхитектонско пројектовање, стављају на увид јавности.

Комисија предлаже да се Игор Рајковић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област. Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступни су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектуру: Игор Рајковић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектуру: Игор Рајковић, дипл.инж.арх.

Изложба стручно-уметничких остварења Игора Рајковића, дипл.инж.арх, биће отворена у уторак, 04. септембра 2018 године, у 19.00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 10. септембра 2018. године.