УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201617_IASA-S04A

Пред Вама је веб изложба пројеката урађених у оквиру шестог семестра Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектуре у школској 2016/17 години – III година, на предмету Студио 04а – Синтеза основног нивоа. Добродошли!

Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2016/17
Студијска целина СТУДИО 04А
ИАСА-36060 Студио 04а – Синтеза основног нивоа

ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Руководилац студијске целине: арх. Горан Војводић, ванредни професор

Тежиште задатка подразумева испитивање просторних, програмских и концептуалних потенцијала локације дефинисане улицама Мекензијевом, Мутаповом, Тамнавском, Моме Капора, Боре Станковића и Катанићевом на Врачару. Кроз израду архитектонско-урбанистичког пројекта мање урбане целине пружа се одговор на специфичан пројектантски проблем који се бави формирањем стамбене структуре која одговара на захтеве и потребе савременог начина живота.

У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних типолошких целина. Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног становања са пратећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама. У просторном контексту градског урбанитета, пројектоване целине могу бити просторно одређене као мањи градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за унапређење и обогаћивање постојећих садржаја.

201617_IASA-Studio-04A-Sinteza-osnovnog-nivoa_ilustracija

Двориште на Менхетну, Њујорк око 1900. | © Detroit Publishing Co.

СТУДИО 04А – 01:
Наставник: арх. Драган Стаменовић, доцент

Студент:
Анђела Првулов

201617_IASA-36060_Andjela-Prvulov_01

Опис пројекта:
Након истраживања окружења, дошло се до закључка да су спортски садржаји мањински заступљени и да се најближи објекат овог типа налази на растојању од једног километра од локације. Стога је одлучено да се нови блок на Врачару прилагоди теми здравог начина живота. Као главна чворишта окупљања и боравка људи предлажу се галерија спорта, гимнастичка хала + фитнес центар + отворени базен, који би у зимском периоду био коришћен као клизалиште.

Како би се ослободила унутрашњост блока за јавне садржаје и тиме створио активан јавни простор, становање је позиционирано дуж улица. Станари зграде уз Мутапову улицу имају привилегију да им је зграда директно повезана са базеном на крову гимнастичке хале/фитнес центра. Кроз цео блок може се осетити прожимање садржаја подржано увођењем хибридних објеката и хоризонталним комуникацијама (мостовима). Овим се остварује да је блок активан у свако доба дана, отворен за боравак како станара у непосредној близини, тако и посетиоцима из далека.

СТУДИО 04А – 02:
Наставник: арх. Милош Комленић, доцент

Студент:
Александар Мајсторовић

201617_IASA-36060_Aleksandar-Majstorovic_04

Опис пројекта:
Врачарска интервенција базирана је на разумевању контекста и деловању у складу са њим. Програмско-просторни концепт одговара на потребе савременог начина живота али и на комплексну расподелу намена у непосредном окружењу. Концепт је дефинисан односом према положају локације у градском језгру, значајним градским и националним реперима, отвореним зеленим површинама, околној физичкој стуктури и према уоченим локалним просторним конфликтима.

Савремено становање на елитним локацијама суочава се са великим проблемима џентрификације, нестварањем заједнице, повезивањем и са недостатком квалитетног отвореног простора за рекреацију. Сходно томе, објекат је конципиран за различите старосне и економске групе корисника, који се развија по вертикали у служби стварања јаке заједнице. Пропратни садржаји и секундарне функције уз то додатно ојачавају концепцијску поставку.

СТУДИО 04А – 03:
Наставник: др Павле Стаменовић, доцент

Студент:
Тијана Мачкић

201617_Tijana_Mačkić_Ilustracija_01

Опис пројекта:
Пројекат је заснован на истраживању могућности које даје преклапање ентропије – неизбежног распада и реорганизације енергије и форме коју представља архитектура и функције коју представља систем највећег нивоа организације. Као основна јединица једног друштва и његове потребе за развојем претпостављена је војска. У смислу неопходности, она је основа просперитета у друштву.

Организација система се огледа у трећој итерацији архитектонског истраживања – Archizoom_no stop city, – Dogma_stop city и финално start – stop city, као могућност развоја. На првом нивоу, организација start – stop city идеје се огледа у уобичајеном животу војника, предетерминисаном на нивоу бинарног компјутерског система. Она представља подлогу за даљи развој архитектуре која се не супротставља, већ слави ентропију као свој највећи квалитет. Она управо даје могућност да се на одређеном месту направи све или ништа.

Унутар самог пројекта, војни објекат представља само темељ за пројектовање друштва које треба да се развије кроз утицај сопствене моћи. Пројекат изнад темеља представља само једну итерацију могућности.

Албум приказаних пројеката на Flickr профилу Архитектонског факултета у Београду:
https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157690381710971