УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,
обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у звање доцента за ужу научну област: Визуелне комуникације и архитектонска графика, на Департману за архитектуру, у оквиру расписаног конкурса од 20. децембра 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Визуелне комуникације и архитектонска графика, на Департману за архитектуру, у саставу:

  • мр Душан Станисављевић, председник, ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
  • др Владимир Мако, члан, редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
  • арх. Иван Рашковић, члан, ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
  • мр Ђорђе Одановић, члан, редовни професор Академије уметности у Новом Саду – Департман ликовних уметности и
  • арх. Александар Радојевић, члан, редовни професор, у пензији, Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,

заказује извођење приступног предавања, са темом:

Геометрија, естетика и симболика круга

Приступно предавање одржаће кандидат др Владимир Парежанин, маст.инж.арх, дана 16. јануара 2018. године, у просторијама Факултета, сала 254 (други спрат), са почетком у 18.00 часова, у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У  Београду, 08. јануара 2018. године

Председник  Комисије
мр Душан Станисављевић
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду