УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2017_Branislav-Kojic_konf-i-izl

Изложба и научна конференција

Бранислав Којић – Простор у селу, село у простору
Галерија науке и технике САНУ, 05 – 31. октобар 2017.

Аутори изложбе: др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, MSc Јована Тодорић и MSc Александра Спалевић
Организатор: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

У циљу приказивања научноистраживачког и стручног рада академика Бранислава Којића, као и његовог утицаја на развој научних доктрина у домену села, руралних простора и њиховог просторног уређења, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ организује изложбу и научну конференцију под називом Бранислав Којић – Простор у селу, село у простору, уз подршку Министарства културе и информисања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Изложба се одржава од 05. до 31. октобра 2017. године, у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића бр. 2. Свечано отварање изложбе је у четвртак, 05. октобра 2017, са почетком у 18 часова. Аутори изложбе су др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, MSc Јована Тодорић и MSc Александра Спалевић.

Намера аутора изложбе је да осветле научноистраживачко и стручно деловање академика Бранислава Којића, који је данас више познат по својим архитектонским достигнућима, док је у сенци остао његов утицај на истраживања у домену села и руралних простора.


Повезани текстови:
Предавање: Становање у Београду између два светска рата – др Злата Вуксановић-Мацура
Изложба: Живот на ивици. Становање београдских Рома 1919-1941


Бранислав Којић (Смедерево 1899 – Београд 1987) био је архитекта, пројектант, урбаниста, заштитник народног и културног наслеђа, просторни и регионални планер, а више од свега – човек који се бавио селом и педагошким радом. Ипак, може се рећи да су сеоски простор и проблеми села у значајној мери детерминисали Којићево дело. Фокус са сеоске архитектуре, као његове примарне окупације у ранијим истраживачким данима, постепено се ширио, еволуирао и преплитао са другим научним дисциплинама (етнографија, социологија, географија и сл.), попримајући мултидисциплинарни приступ у сагледавању проблема и перспектива у развоју села. Изразита црта систематичности у његовим делима огледа се и у постепеном смештању проблематике села у шири регионални контекст. Као такво, Којићево дело се може сматрати претечом просторно-планерске струке, како просторног уређења сеоских атара, тако и планирања ширих регионалних целина, пионирским подвигом интегралног третирања руралног простора, а он сам родоначелником руризма као комплексне дисциплине и науке о уређивању и изградњи села, која засигурно и данас завређује почасно место у систему друштвених наука.

Цртежима, скицама и фотографијама које је израдио Бранислав Којић током својих теренских и научних истраживања у селима Србије, на изложби ће бити приказан његов лични наратив у домену народног неимарства и просторног уређења села. Изложбу чине две главне тематске целине о раду академика Бранислава Којића. Прва обухвата његов рад на пољу народног градитељства, а друга приказује његово стваралаштво у домену уређења и планирања села. Изложбени експонати су панои са цртежима, скицама и фотографијама народног градитељства, постојећих и планираних сеоских насеља, као и макета аутентичног сеоског кућишта.

Организацију и реализацију изложбе су подржали Галерија науке и технике САНУ, Музеј науке и технике у Београду, Музеј града Београда, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Етнографски музеј у Београду, Народна библиотека Србије, Библиотека Географског института „Јован Цвијић“ САНУ и Библиотека САНУ.

Током трајања изложбе биће одржана и научна конференција Бранислав Којић – Простор у селу, село у простору. Предавања ће се одржати 16–17. октобра 2017. године у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшић 2, са почетком у 10 часова.

Један сегмент научне конференције посвећен је раду академика Бранислава Којића. Намера је да се представи еволуција његове научне мисли од локалног ка регионалном и националном, од пројектантског ка планерском и, на крају, ка интердисциплинарном аспекту истраживања села. Циљ другог сегмента научног скупа је презентација села као мултидимензионалног појма кроз приступе различитих научних дисциплина, те сагледавање везе између Којићевог и савремених изучавања . На конференцији учествују предавачи различитих профила који се баве проблемима руралног простора.

ПРОГРАМ СКУПА: Бранислав Којић – Простор у селу, село у простору

16. октобар 2017.

09.30-10.00h
Регистрација учесника
10.00-10.15h
Отварање скупа и поздравне речи

Бранислав Којић – архитекта и руралиста
Модератори: др Злата Вуксановић–Мацура и маст. Александра Спалевић
(време предвиђено за предавање једног излагача је 20 минута)

10.20-10.40h
Еволуција научне мисли Бранислава Којића у домену изучавања села
др Марија Дробњаковић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ
10.40-11.00h
О Којићу из личне визуре
Бранко Бојовић, Академија архитектуре Србије
11.00-11.20h
Заоставштина Бранислава Којића као неисцрпан извор у проучавању градитељског наслеђа
др Снежана Тошева, Музеј науке и технике, Београд
11.20-12.00h
Пауза
12.00-12.20h
Народно градитељство, рад Бранислава Којића и актуелна истраживања и пракса
доц. др Ђорђе Мандрапа, Академија лепих уметности и мултимедија, Београд
12.20-12.40h
Бранислав Којић у контексту савременог руризма
доц. др Александар Виденовић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
12.40-13.00h
Антропогеографски дискурс у истраживањима сеоских насеља Бранислава Којића
проф. др Драгутин Тошић, Географски факултет Универзитета у Београду
13.00-13.20h
Економија руралног простора – савремена антрополошка истраживања села и наслеђе Бранислава Којића
др Милош Матић, Етнографски музеј у Београду
13.20-13.30h
Систематизација и регионални приступ изучавању и планирању села Бранислава Којића
др Божидар Манић, Институт за архитектуру и урбанизам Србије
13.30h
Коктел

17. октобар 2017.

Савремена изучавања и перспективе села и руралног простора
Модератори: др Марија Дробњаковић и маст. Јована Тодорић
(време предвиђено за предавање једног излагача је 20 минута)

10.00-10.20h
Интердисциплинарни приступ у изучавању села
проф. др Милован Митровић, Одбор за село САНУ
10.20-10.40h
Рурални развој и агроекономска истраживања
проф. др Наталија Богданов, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
10.40-11.00h
Заштита народног неимарства као културног добра
Естела Живков-Радоњић, Републички завод за заштиту споменика културе
11.00-11.20h
Демографски трендови и перспективе на руралном простору Србије
др Владимир Никитовић, Институт за друштвене науке
11.20-12.00h
Пауза
12.00-12.20h
Рурално планирање у Србији
проф. др Бранка Тошић, Географски факултет Универзитета у Београду
12.20-12.40h
Рурални простор из социолошке визуре – (ре)конструкција слике о руралном простору
доц. др Јована Чикић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
12.40-13.00h
Човек и рељеф: геоморфолошка истраживања руралног простора
мр Марко В. Милошевић, Географски институт „Јован Цвијић“, САНУ
13.00-13.20h
Од чега почиње пољопривреда? – маргиналије –
Бранко Бојовић, Академија архитектуре Србије
13.20-13.30h
Дискусија, закључци и затварање научне конференције
13.30h
Коктел