УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ (12.09.2017)
Нови термин за упис у трећу годину основних и интегрисаних академских студија и поновљену трећу годину: четвртак 14. септембар 2017. године од 10-13.00 сати, 14-17.00 и од 18-20.00 сати (упис буџетских студената) и понедељак 18. септембар 2017. године од 10-13.00 сати, 14-17.00 и од 18-20.00 сати (упис самофинансирајућих и поноваца).

Упис студента у више године ОАС, ИАС и МАС обавиће се према терминском плану за септембар 2017. године у соби 205.

 1. Упис у другу годину основних и интегрисаних академских студија, поновљену другу и поновљену прву годину: субота 16. септембар и недеља 17. септембар 2017. године од 10-13.00 сати, 14-17.00 и од 18-20.00 сати.
 2. Упис у трећу годину основних и интегрисаних академских студија и поновљену трећу годину: четвртак 14. септембар 2017. године од 10-13.00 сати, 14-17.00 и од 18-20.00 сати (упис буџетских студената) и
  понедељак 18. септембар 2017. године од 10-13.00 сати, 14-17.00 и од 18-20.00 сати (упис самофинансирајућих и поноваца).
 3. Упис у четврту годину интегрисаних академских студија: среда 20. септембар 2017. године од 10-13.00 сати и од 14-17.00 сати.
 4. Упис у другу годину мастер академских студија, поновљену другу и поновљену прву годину: уторак 12. септембар 2017. године МАС-ИУ од 10-12.00 сати, МАС-УА од 12-14.00 сати, уторак 12. септембар 2017. године МАСА-У / АК / АТ од 16-20.00 сати и среда 13. септембар 2017. године МАСА-А од 9-12.00, 15-17.00 и од 18-20.00 сати.

Сви студенти су у обавези да попуне образац ШВ-20 on-line на сервису e-student и студентску анкеу за претходну школску годину.

Документација за упис

Студенти за упис подносе следећу документацију:

 • ИНДЕКС са обавезно уписаним предметима које студент пријављује из наредне године студија за школску 2017/18. годину. Предмете уписати према редоследу из угледног примерка објављеног на сајту и огласној табли – (види у приложеном Упутству на дну ове странице);
 • 1 x ОБРАСЦА ШВ-20 – преузети /одштампати двострано са сајта Факултета (линк до документа на дну ове странице);
 • 2 x СЕМЕСТРАЛНА ЛИСТА – преузети/одштампати двострано са сајта Факултета, са уписаним одслушаним и положеним предметима из оба претходна семестра (линк до документа на дну ове странице);
 • 1 x ПРИЈАВУ ЗА УПИС У ОДГОВАРАЈУЋУ ГОДИНУ – преузети/одштампати двострано са сајта Факултета (линк до документа на дну ове странице);
 • 1 x Потписану сагласност о коришћењу личних података / у једном примерку / за све студенте (заведено у општој служби у соби 215-а) – добија се при упису;
 • 2 x Уверења о студирању – добија се при упису;
 • 2 x Уговора о плаћању школарине, заведена у општој служби у соби 215–а (Подносе самофинансирајући студенти, страни држављани и студенти који поново слушају неположене предмете из претходне године студија. Уговори се могу набавити приликом уписа).
 • Доказ о уплати прве рате школарине или целокупног износа школарине (уплатница бр 1. – види у приложеном Упутству на дну ове странице).

Поред наведеног буџетски студенти подносе и следеће:

 • Потписану Изјаву о статусу у погледу финансирања у једном примерку (заведено у општој служби у соби 215-а) – и
 • Доказ о уплати 100.00 динара за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатница бр 2. – види у приложеном Упутству на дну ове странице).

Страни држављани, поред наведеног подносе и следеће:

 • Доказ да су здравствено осигурани за школску 2017/18. годину и
 • Фотокопију важећег пасоша.

Формулари за сагласнот, изјаву и уговоре добијају се испред сале 205 на дан уписа.

Индивидуално осигурање за текућу школску годину сви студенти могу уплатити код представника студената на Факултету (висина уплате 500,00 дин).