УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2016_CAS-SEE_Philosophy-and-Architecture

Фото © Марилеа Пудар

Филозофија и архитектура је курс CAS-SEE центра Универзитета у Ријеци са темом ”Друштвене неједнакости и градови”, који ће се одржати у Интер-универзитетском центру (ИУЦ) Дубровник од 19. до 23. септембра 2016. године.

Филозофија и архитектура
Друштвене неједнакости и градови
19 – 23. септембар 2016.

Руководиоци курса:
Сњежана Прљић Самарџија, Универзитет у Ријеци, Хрватска
Avner de Shalit, Hebrew University of Jerusalem, Израел
Jonatan Wolff, University College London, Велика Британија
Петар Бојанић, Универзитет у Београду, Србија
Joerg Gleiter, Technical University of Berlin, Немачка
Владан Ђокић, Универзитет у Београду, Србија

Опис курса:
Курс обухвата перспективе друштвених и политичких филозофа и архитеката на тему друштвене неједнакости у градовима и блиско повезаних питања као што су квалитет живота људи и благостање.

Претпостављени појам градова садржи институционалну компоненту (питање надлежности), просторну компоненту (архитектонско питање становања, густине зграда и становника, континуалне области насељавања), и културну компоненту (одређено стање ума које зовемо „грађанизам“).

Главни циљ курса је да разматра предложени модел мерења неједнакости у европским градовима (за разлику од држава), и предложи принципе за политику смањења урбаних неједнакости у градовима у којима већина људи живи, од којих неки уживају веће буџете од буџета већине држава.

Предавачи на курсу ће се залагати за морални и политички bottom-up приступ који избегава и потпуно очинство и потпуни популизам, док истовремено комбинује објактивне и субјективне приступе.

Разматраће се став да филозофија и архитектура треба да крену од разумевања изазова стваралаца политике и архитеката (као стваралаца градова), одакле треба да развију и понуде моделе за унапређење укупног квалитета живота.

Посебан акценат ће бити стављен на ”Динамичку јавну рефлективну равнотежу” (Dynamic Public Reflective Equilibrium) као оптималну истраживачку методу која има за циљ да смањи политичке, економске, полне и друге облике неједнакости у градовима.

* ЕСПБ бодови су доступни за студенте мастер и докторских академских студија.
Услови за ЕСПБ кредите су (1) присуство на барем 80% предавања, (2) презентација оригиналног рада на тему курса/дискутованих текстова, текстова добијених од предавача

Предавачи на курсу:
Сњежана Прљић Самарџија, Универзитет у Ријеци, Хрватска
Петар Бојанић, Универзитет у Београду, Србија
Joerg Gleiter, Technical University of Berlin, Немачка
Владан Ђокић, Универзитет у Београду, Србија
Luka Skansi, Универзитет у Ријеци, Хрватска
Idis Turato, Универзитет у Загребу, Хрватска
Avner de Shalit, Hebrew University of Jerusalem, Израел
Jonatan Wolff, University College London

Ако желите да похађате овај курс, молимо вас пријавите се на овом линку: IUC Dubrovnik.

Шта је CAS-SEE?

CAS-SEE (Центар за напредне студије југоисточне Европе – Center for Advanced Studies of Southeastern Europe) је организациона јединица Универзитета у Ријеци која је специјализована за научна истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама.

Центар је замишљен као центар научних активности на високом нивоу, који ће подстаћи јавне расправе од великог друштвеног значаја за регион и Европу.

Визија Центра је да промовише слободу истраживања и да обезбеди неопходне предуслове за иновативан, интелектуалан и научни развој, као и јачање транснационалне и регионалне научне сарадње у социјалним питањима као што су људска права, правда, демократија и јавна политика, као и друга важна питања људског суживота.

Центар је добио снажну подршку од Европске мреже центара за напредне студије, и прва је регионална, научна установа која је почела реализацију пуноправног чланства у овој мрежи.

CAS-SEE је добио подршку Министарства науке, образовања и спорта Републике Хрватске, и потврђена је сарадња неколико научних установа у региону (Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија и Турска).

CAS-SEE_logo100x158

IUC-Dubrovnik_logo250x72