УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

06/05/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом „Генерисање фокално-директрисних геометријских форми као обрасца за обликовање архитектонско-урбанистичког простора” мр Маје Петровић, дипл.математичара, доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: “Генерисање фокално-директрисних геометријских форми као обрасца за обликовање архитектонско-урбанистичког простора” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: “Генерисање фокално-директрисних геометријских форми као обрасца за обликовање архитектонско-урбанистичког простора”