UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Maja Petrović, dipl.matematičar

06/05/2016

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom „Generisanje fokalno-direktrisnih geometrijskih formi kao obrasca za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkog prostora” mr Maje Petrović, dipl.matematičara, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: “Generisanje fokalno-direktrisnih geometrijskih formi kao obrasca za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkog prostora” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: “Generisanje fokalno-direktrisnih geometrijskih formi kao obrasca za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkog prostora”