УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

KLABS_logo

Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments – KLABS

ERASMUS+ KA2 – Capacity Building in Higher Education (561675-EPP-1-2015-1- XK-EPPKA2-CBHE-JP)

Циљ пројекта КЛАБС (KLABS) је унапређење и модернизација последипломских нивоа образовања у високошколским установама земаља Западног Балкана којима се развијају компетенције младих професионалаца у областима релевантним за формирање одрживог природног, социјалног и изграђеног окружења, с посебним освртом на моделе развоја у контексту прилагођавања климатским променама и пружања адекватног одговора на потенцијалне природне катастрофе настале као последица тих промена.

Пројекат је конципиран тако да партнерске институције формирају мрежу компатибилних последипломских програма, истраживачких ресурса и наставног кадра, при чему се у свакој партнерској институцији акценат ставља на један специфичан аспект, промовишући мултидисциплинарност и кооперацију експерата различитог ужег профила. Програм има за циљ и успостављање перманентних услова за виртуелну мобилност студената и наставног кадра, тако да све институције укључене у пројекат настављају да користе не само ресурсе оформљене током трајања пројекта у датој установи, већ комплетне капацитете свих учесника за комплементарне области истраживања. Како је реч о релативно новој области, један од циљева пројекта свакако представља и увођење иновативних научно-образовних средстава, као и повећање флексибилности постојећих студијских програма.

Очекивани резултати пројекта КЛАБС односе се на унапређење наставе на последипломским, првенствено специјалистичким, курсевима кроз следеће аспекте:
• повећана флексибилност и изборност у оквиру постојећих студијских програма,
• развој иновативних изборних модула,
• формирање адекватног фонда наставног материјала,
• нови наставни методи и алати, иновативни методолошки приступ са пратећим материјалом за студенте и наставнике, укључујући и активно учешће на решавању актуелних проблема из праксе, формирање виртуелних образовних окружења, размену искустава, слободан приступ образовним ресурсима партнерских институција и пуну виртуелну мобилност студената и наставника,
• стварање услова за експериментални и практични рад,
• формирање специјализоване библиотеке,
• представљање резултата широј јавности,
• формирање умрежене базе ресурса и знања у оквиру програмских и партнерских институција чиме се омогућава динамичнији и интердисциплинарни рад.

Координатор пројекта КЛАБС је Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Чланови конзорцијума пројекта су: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Универзитет у Мостару „Џемал Биједић“, Државни универзитет у Новом Пазару, Универзитет у Бањој Луци, Висока техничка школа струковних студија Звечан, RWTH Aachen University, TU Delft, Универзитет у Љубљани, University of Strathclyde Glasgow, IUAV Venice.

Руководилац пројекта КЛАБС на Архитектонском факултету је доц. мр Наташа Ћуковић Игњатовић

www.klabs.pr.ac.rs

EU-flag_Co-funded-Project