УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2016_Studenti-za-izbeglice

Фото © Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила

Изложба студентских радова са изборних предмета:

МАС Архитектура 2015/16 – II година:
МАСА-23040-04: Изборни предмет 3 – Урбанизам: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој
МАС Интегрални урбанизам 2015/16 – II година:
МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3: Грађанске иницијативе за одрживи развој: Студенти урбанизма за избеглице

СТУДЕНТИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Отварање изложбе:
12. фебруар 2016. у 12.00 часова
Свечана сала, Архитектонски факултет у Београду

Позивамо Вас на изложбу и презентацију студентских радова са темом “Студенти за избеглице” израђених на предметима Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој, II година Мастер академских студија Архитектура и Урбанисти и грађанске иницијативе за одрживи развој, II година Мастер академских студија Интегрални урбанизам у току јесењег семестра академске 2015/16. године. Отварање изложбе и презентација радова су заказани за петак, 12. фебруар 2016. године у 12.00 часова на Архитектонском факултету у сали 200.

На предметима су истраживане потребе, могућности и модалитети деловања архитеката и урбаниста зарад побољшања услова живота избеглица, али и локалног становништва територија на којима се избеглице привремено или стално насељавају. Исходи наставе на предмету су предлози пројеката за избеглице које би студенти Архитектонског факултета могли да предузму и реализују у сарадњи са формалним и неформалним удружењима грађана, заинтересованим појединцима и владиним институцијама. Тичу се решавања проблема, али и превенције и оснаживања појединаца, заједница и друштва у целини за суочавање са хуманитарним катастрофама.

У складу са разумевањем да је одржива решења могуће креирати само кроз интердисциплинарну и интерсекторску сарадњу различитих актера којих се тиче, студенти су имали прилику да сарађују и комуницирају са представницима конкретних организација цивилног друштва ангажованих у пружању помоћи избеглицама – Центром за заштиту и помоћ тражиоцима азила, Београдским центром за људска права и Групом 484.

Организација: предметни наставник доц. др Данијела Миловановић Родић са сарадницима Николом Бојанићем дипл.инж.арх, Рајаном Гарићем дипл.инж.арх. и Вишњом Трудић маст.арх.

Време и место

/петак, 12. фебруар 2016. у 12.00 часова/
/Свечана сала, Архитектонски факултет Универзитета у Београду/