УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Изложба Курса 9. Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције 2014/15 | Фото © М. Булатовић

Од 28.09.2015. до 09.10.2015. године, у простору Галерије Аула Архитектонског факултета у Београду одржана је семестрална изложба најуспешнијих студентских радова на предмету Курс 9. Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, рађених у току пролећног семестра 2014/15 школске године, на II години Основних академских студија Архитектура. Тема студија био је главни пројекат пословно-изложбеног центра на Новом Београду.

Студенти Архитектонског факултета током свог школовања на Основним академским студијама архитектуре су у прилици да се у оквиру Студио пројекта, организованог под окриљем наставника и сарадника са Департмана за архитектонске технологије, упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења, преко разраде карактеристичних детаља, до фазе главног архитектонског пројекта.

У том процесу, студенти савладавају елементе пројекта конструкције, као и елементе пројекта инсталација водовода и канализације, упознају се са потребним садржајем техничке документације у свим фазама пројектовања, као и са релевантном регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес пројектовања.

201415_OASA_9_SP2_AK_Izlozba_05
201415_izlozba_Kurs_9_SP_2_AK_01
Макете на изложби Курса 9. Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције 2014/15 | Фото © М. Булатовић

Програм и садржај предмета Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције је конципиран са идејом да кроз еволуцију и разраду сопственог пројекта, студенти унапређују стечена знања, превасходно из делокруга рада Департмана за архитектонске технологије, која примењују на синтетички начин и уз уважавање комплексности архитектонске струке.

Сам задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења различитих идеја и концепата међу члановима тима.

201415_OASA_9_SP2_AK_Izlozba_06
201415_OASA_9_SP2_AK_Izlozba_04
Отварање изложбе Курса 9. Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције 2014/15 | Фото © Андреј Јосифовски

У протеклој 2014/15 школској години студенти су пред собом имали јединствени пројектни задатак – Административни објекат са изложбеном халом – пројектовање изложбеног павиљона на задатој локацији на простору Новог Београда. Иако су габарит, диспозиција и основни садржај изложбеног павиљона били начелно дефинисани, пројектовање у претходно задатим оквирима није спутало креативност студената који су у том процесу показали изузетну маштовитост и разноликост својих пројеката.

У том смислу, одабир по 2 пројекта из сваког од једанаест студија није био лак задатак за наставничке тимове који су са студентима радили, али се настојало да буду приказани управо пројекти који на достојан начин репрезентују укупну продукцију радова дате генерације.

Каталог изложбе студентских радова : Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције 2014/15

Погледајте све радове који су учествовали на изложби: https://flic.kr/s/aHskjao7Y4

Атмосфера на отварању изложбе најуспешнијих студентских радова:

Отварање изложбе Курса 9. Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције 2014/15 | © Андреј Јосифовски