УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201516_reklama-OAS_IAS_800x600_01_SEPT

Пријемни испит у септембарском року

Обавештавају се заинтересовани за студије архитектуре да ће пријемни испит у септембарском року за упис на прву годину студијских програма Основних академских студија Архитектура 2015/16. и Интегрисаних академских студија архитектуре 2015/16. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета бити одржан у:

суботу, 5. септембра 2015. године у 10.00 часова.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Основне академске студије Архитектура 2015/16
Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2015/16

Део текста из ИНФОРМАТОРА 2015 - септембарски рок

У складу са конкурсом за упис на студијске програме Универзитета у Београду, у прву годину студијских програма основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у септембарском конкурсном року, могу се уписати држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству под условом да нису полагали пријемни испит у јулском конкурсном року.

У складу са конкурсом за упис на студијске програме Универзитета у Београду и одлуке Владе Републике Србије, у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у другом уписном року, могу се уписати држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству у току школске 2015/16 године, а који су поступак нострификације својих средњошколских документа започели након истека рока за пријављивање у првом уписном року (26.06.2015.) и то 2 студента који се финансирају из буџета. Ови кандидати се уписују преко укупне квоте из дозволе за рад. Уколико ови кандидати не остваре прописани број бодова за буџетски статус, факултет их може уписати и у статусу самофинансирајућег студента.

У другом уписном року уписују се и кандидати из пројекта Владе Републике Србије – ,,Свет у Србији” као и „Србија за Србе из региона“. Ови кандидати се уписују, у складу са посебним упутством Министарства, ван квоте и у буџетском статусу.

У прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит.

Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

 1. Резултата постигнутог на пријемном испиту
 2. Успеха постигнутог у средњој школи.

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

 • резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
 • успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова.
 • Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Термински план - септембарски рок

 • Пријављивање кандидата обавиће се 01, 02, и 03. септембра 2015. године од 10 до 12 сати, у соби 205, Архитектонског факултета.
 • Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима из средње школе, на огласној табли и вебсајту Факултета www.arh.bg.ac.rs:
  четвртак, 03. септембар 2015. године у 16 сати.
 • Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке):
  петак, 04. септембар 2015. од 11-12 сати у Архитектонско рачунарском центру.
 • Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета:
  субота, 05. септембар 2015. године у 9 сати.
 • Кандидати су дужни да у суботу, 05. септембра 2015. године дођу на Архитектонски факултет испред рачунарског центра, најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.
 • ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
  У СУБОТУ, 05. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ, У 10 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ
 • Истицање прелиминарне ранг листе:
  понедељак, 07. септембар 2015. у 20 сати.
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе:
  уторак, 08. септембар 2015. од 09 до 15 сати и среда, 09. септембар 2015. од 09 до 12 сати у соби 215а.
 • Увид у радове за кандидате који су поднели жалбу Комисији:
  среда, 09. Септембар 2015. у 14 сати.
 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу:
  среда, 09. септембар 2015. до 20 сати.
 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе:
  четвртак, 10. септембар 2015. од 09 до 20 сати у соби 215а.
 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу:
  петак, 11. септембар 2015. до 11 сати.
 • Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs:
  петак, 11. септембар 2015. до 12 сати.

Упис кандидата - септембарски рок

Упис кандидата:

 • у понедељак, 14. септембра 2015. године од 10 до 11 сати, у соби 205.
  Кандидати који су стекли право на упис, а не упишу се 14. септембра 2015. године, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначној ранг листи.
 • понедељак 14. септембра 2015. године у 12 сати испред собе 205 Архитектонског факултета, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Основних академских студија Архитектура 2015/16. и Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектуре 2015/16. објављене су у ИНФОРМАТОРУ за септембарски рок:

ИНФОРМАТОР – септембар: ОАС и ИАС Архитектура 2015/16.