УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Сви кандидати који конкуришу за Мастер академске студије – Архитектура 2015/16, приликом пријаве на конкурс треба да имају са собом потврду о положеним испитима на основним академским студијама.

201516_reklama-MAS_800x600_01

Општи услови из МАС Информатора 2015

Обавештавамо кандидате заинтересоване за студије мастер академских студија да Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину Мастер академских студија 2015/16:

– На студијски програм Архитектура, на све модуле, укупно 176 студената, од којих 118 студената који се финансирају из буџета и 58 студената који плаћају школарину, и то:

 1. На модул Архитектура се уписује укупно 112 студената и то 75 студената који се финансирају из буџета и 37 студената који плаћају школарину;
 2. На модул Урбанизам се уписује укупно 16 студената и то 11 студената који се финансирају из буџета и 5 студената који плаћају школарину;
 3. На модул Архитектонске технологије се уписује укупно 32 студента и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину;
 4. На модул Архитектонско конструктерство се уписује укупно 16 студената и то 11 студената који се финансирају из буџета и 5 студената који плаћају школарину.

– На студијски програм Интегрални урбанизам укупно 32 студента, и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину.

– На студијски програм Унутрашња архитектура укупно 32 студента, и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.

Уплатом накнаде кандидати стичу право конкурисања на један, или више студијских програма. За сваки студијски програм, кандидат попуњава посебан пријавни лист.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Право на рангирање ради уписа на студијске програме, којима је за упис предвиђено полагање пријемног испита, стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат који је стекао право уписа на више коначних ранг листа или на свим, има право да бира на који ће се студијски програм или модул уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој коначној ранг листи.

Кандидат ће избор модула или студијског програма извршити приликом уписа на студијске програме.

Кандидат може уписати више студијских програма, али само на једном може бити у статусу студента финансираног из буџета.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Други уписни рок

Уколико на неком од студијских програма буде слободних места, на предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија

Студијски програми за које се конкурс расписује

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
Мастер академске студије – Интегрални урбанизам 2015/16
Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16

Термински план

 • Пријављивање кандидата обавиће се 10. и 11. септембра 2015. године.
 • Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама, на огласној табли и вебсајту Факултета www.arh.bg.ac.rs:
  петак, 11. септембар 2015. године у 20 сати.
 • Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху на претходно завршеним студијама (техничке грешке):
  субота, 12. септембар 2015. од 11-12 сати у Архитектонско рачунарском центру.
 • Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета:
  ПОНЕДЕЉАК, 14. СЕПТЕМБАР 2015. године у 8 сати.
 • ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
  ПОНЕДЕЉАК, 14. СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ, У 9 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА
  ПОНЕДЕЉАК, 14. СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ, У 15 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА
 • Кандидати су дужни да дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.
 • Термини за интервјуе са кандидатима за мастер академске студије – архитектура и мастер академске студије – архитектура биће објављени накнадно.
 • Истицање прелиминарне ранг листе
  НЕДЕЉА, 20. СЕПТЕМБАР 2015. у 20 сати.
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе:
  понедељак, 21. септембар 2015. од 09 до 15 сати и уторак, 22. септембар 2015. од 09 до 12 сати у соби 215а.
 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу:
  уторак, 22. септембар 2015. до 20 сати.
 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе:
  среда, 23. септембар 2015. од 09 до 20 сати у соби 215а.
 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу:
  четвртак, 24. септембар 2015. до 12 сати.
 • Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на вебсајту Факултета www.arh.bg.ac.rs:
  четвртак, 24 . септембар 2015. до 15 сати.

Упис кандидата

Упис кандидата:

 • петак, 25. септембар 2015. године у 9 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис у статусу буџетских студената, до попуне буџетских места на свим студијским програмима.
 • субота, 26. септембар 2015. године у 10 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета прозивање за кандидате који су стекли право на упис у статусу самофинансирајућих студената, до попуне квоте за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима.

Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 25. и 26. септембра 2015. године, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.

 • понедељак 28. септембар 2015. године у 10 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија 2015/16. објављене су у МАС ИНФОРМАТОРУ 2015:

ИНФОРМАТОР: Мастер аскадемске студије 2015/16.

Важна информација:
Измена Одлуке о форми и садржају пријемног испита за МАС – Архитектура