UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Svi kandidati koji konkurišu za Master akademske studije – Arhitektura 2015/16, prilikom prijave na konkurs treba da imaju sa sobom potvrdu o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama.

201516_reklama-MAS_800x600_01

Opšti uslovi iz MAS Informatora 2015

Obaveštavamo kandidate zainteresovane za studije master akademskih studija da Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu Master akademskih studija 2015/16:

– Na studijski program Arhitektura, na sve module, ukupno 176 studenata, od kojih 118 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 58 studenata koji plaćaju školarinu, i to:

 1. Na modul Arhitektura se upisuje ukupno 112 studenata i to 75 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 37 studenata koji plaćaju školarinu;
 2. Na modul Urbanizam se upisuje ukupno 16 studenata i to 11 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 5 studenata koji plaćaju školarinu;
 3. Na modul Arhitektonske tehnologije se upisuje ukupno 32 studenta i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu;
 4. Na modul Arhitektonsko konstrukterstvo se upisuje ukupno 16 studenata i to 11 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 5 studenata koji plaćaju školarinu.

– Na studijski program Integralni urbanizam ukupno 32 studenta, i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

– Na studijski program Unutrašnja arhitektura ukupno 32 studenta, i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din.

Uplatom naknade kandidati stiču pravo konkurisanja na jedan, ili više studijskih programa. Za svaki studijski program, kandidat popunjava poseban prijavni list.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Pravo na rangiranje radi upisa na studijske programe, kojima je za upis predviđeno polaganje prijemnog ispita, stiču kandidati koji su polagali odgovarajući prijemni ispit.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisa na više konačnih rang lista ili na svim, ima pravo da bira na koji će se studijski program ili modul upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj konačnoj rang listi.

Kandidat će izbor modula ili studijskog programa izvršiti prilikom upisa na studijske programe.

Kandidat može upisati više studijskih programa, ali samo na jednom može biti u statusu studenta finansiranog iz budžeta.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Drugi upisni rok

Ukoliko na nekom od studijskih programa bude slobodnih mesta, na predlog fakulteta Senat će odobriti drugi upisni rok za upis na ovaj nivo studija

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
Master akademske studije – Integralni urbanizam 2015/16
Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16

Terminski plan

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se 10. i 11. septembra 2015. godine.
 • Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i vebsajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs:
  petak, 11. septembar 2015. godine u 20 sati.
 • Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške):
  subota, 12. septembar 2015. od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.
 • Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta:
  PONEDELJAK, 14. SEPTEMBAR 2015. godine u 8 sati.
 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:
  PONEDELJAK, 14. SEPTEMBAR 2015. GODINE, U 9 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
  PONEDELJAK, 14. SEPTEMBAR 2015. GODINE, U 15 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA
 • Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.
 • Termini za intervjue sa kandidatima za master akademske studije – arhitektura i master akademske studije – arhitektura biće objavljeni naknadno.
 • Isticanje preliminarne rang liste
  NEDELJA, 20. SEPTEMBAR 2015. u 20 sati.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
  ponedeljak, 21. septembar 2015. od 09 do 15 sati i utorak, 22. septembar 2015. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:
  utorak, 22. septembar 2015. do 20 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
  sreda, 23. septembar 2015. od 09 do 20 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:
  četvrtak, 24. septembar 2015. do 12 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na vebsajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs:
  četvrtak, 24 . septembar 2015. do 15 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

 • petak, 25. septembar 2015. godine u 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
 • subota, 26. septembar 2015. godine u 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.

Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 25. i 26. septembra 2015. godine, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.

 • ponedeljak 28. septembar 2015. godine u 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2015/16. objavljene su u MAS INFORMATORU 2015:

INFORMATOR: Master askademske studije 2015/16.

Važna informacija:
Izmena Odluke o formi i sadržaju prijemnog ispita za MAS – Arhitektura