УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Увод у архитектуру и уметност

Предмет:
ОАСА-11022 – Архитектура данас
ИАСА-11022 – Архитектура данас

Испит из предмета Архитектура данас у јунском испитном року полаже се предајом рада на cd-у.
Термин и место одржавања испита: понедељак, 25. маја 2015, 10.00h, кабинет 234.

Напомене:

  • студенти ОАСА 2014-2015, који први пут полажу испит, и ако до сада то нису учинили, треба да на испит донесу на увид комплетан елаборат за студијску целину Увод у архитектуру и уметност и да предају 2 примерка формулара записника о полагању испита Архитектура данас;
  • студенти ОАСА 2014-2015, који поништавају испит, треба да донесу 2 примерка формулара записника о полагању испита Архитектура данас. Према статуту АФ, поништавање испита је могуће само у првом следећем року по добијању позитивне оцене;
  • на формулару записника о полагању испита студенти треба да упишу своје име и презиме и број индекса. Формулар се може преузети на страници предмета Архитектура данас 2014-2015 на сајту Архитектонског факултета или на Академској мрежи Србије);
  • упутство за израду испитне презентације из предмета Архитектура данас у јунском року исто је као за јануарски и априлски рок и налази се на страници предмета на Академској мрежи Србије;
  • на cd-у с испитном презентацијом, треба уписати име и презиме и број индекса студента, назив предмета, као и име и презиме, титулу и звање предметног наставника.

из Кабинета