УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Увод у архитектуру и уметност

Предмет:
ОАСА-11022 – Архитектура данас
ИАСА-11022 – Архитектура данас

Обавештавамо студенте да се испит из предмета Архитектура данас у априлском испитном року полаже предајом рада на cd-у.
Термин и место одржавања испита: уторак, 31. март 2015, 16h, кабинет 234.

НАПОМЕНЕ:

  • Студенти ОАСА 2014-2015, који први пут полажу испит, и ако до сада то нису учинили, треба да на испит донесу на увид комплетан елаборат за студијску целину Увод у архитектуру и уметност и да предају 2 примерка формулара записника о полагању испита Архитектура данас.
  • Студенти ОАСА 2014-2015, који поништавају испит, треба да донесу 2 примерка формулара записника о полагању испита Архитектура данас.
  • Студенти ОАСА 2014-2015, који су пали испит у првом испитном року, уколико су у јануарском року предали формуларе записника о полагању испита, не треба да их предају и у априлском року.
  • На формулару записника о полагању испита студенти треба да упишу своје име и презиме и број индекса. Формулар се може преузети на страници предмета Архитектура данас 2014-2015 на сајту Архитектонског факултета или на Академској мрежи Србије.
  • Упутство за израду испитне презентације из предмета Архитектура данас у априлском року је исто као за јануарски рок и налази се на страници предмета на Академској мрежи Србије.
  • На cd-у с испитном презентацијом, треба уписати име и презиме и број индекса студента, назив предмета, као и име и презиме, титулу и звање предметног наставника.

Из кабинета