UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Uvod u arhitekturu i umetnost

Predmet:
OASA-11022 – Arhitektura danas
IASA-11022 – Arhitektura danas

Obaveštavamo studente da se ispit iz predmeta Arhitektura danas u aprilskom ispitnom roku polaže predajom rada na cd-u.
Termin i mesto održavanja ispita: utorak, 31. mart 2015, 16h, kabinet 234.

NAPOMENE:

  • Studenti OASA 2014-2015, koji prvi put polažu ispit, i ako do sada to nisu učinili, treba da na ispit donesu na uvid kompletan elaborat za studijsku celinu Uvod u arhitekturu i umetnost i da predaju 2 primerka formulara zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas.
  • Studenti OASA 2014-2015, koji poništavaju ispit, treba da donesu 2 primerka formulara zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas.
  • Studenti OASA 2014-2015, koji su pali ispit u prvom ispitnom roku, ukoliko su u januarskom roku predali formulare zapisnika o polaganju ispita, ne treba da ih predaju i u aprilskom roku.
  • Na formularu zapisnika o polaganju ispita studenti treba da upišu svoje ime i prezime i broj indeksa. Formular se može preuzeti na stranici predmeta Arhitektura danas 2014-2015 na sajtu Arhitektonskog fakulteta ili na Akademskoj mreži Srbije.
  • Uputstvo za izradu ispitne prezentacije iz predmeta Arhitektura danas u aprilskom roku je isto kao za januarski rok i nalazi se na stranici predmeta na Akademskoj mreži Srbije.
  • Na cd-u s ispitnom prezentacijom, treba upisati ime i prezime i broj indeksa studenta, naziv predmeta, kao i ime i prezime, titulu i zvanje predmetnog nastavnika.

Iz kabineta