УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Stipendije_Nemacka_thumb_o

Стипендије

Амбасада Савезне Републике Немачке у Београду објавила је преглед могућности добијања стипендија у Немачкој или посредством немачких организација у Србији.

Више информација:
http://www.bg.ac.rs/files/sr/saradnja/konkursi/Stipendije_Nemacka.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/saradnja/konkursi/Bayhost2015-16.pdf

Стипендије

Преглед стипендија за студенте, дипломце, уметнике, научнике и предаваче можете погледати овде:

DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST) СТИПЕНДИЈЕ

Важнији линкови у вези са ДААД стипендијама:
www.daad.de
www.funding-guide.de (база података о стипендијама)
www.daad.de/deutschland/index.en.html
http://www.avh-daad.uns.ac.rs/

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ у вези са старосним границама у програмима ДААД-а:
Постоји модел који одговара ступњевима каријере.

Уопштено у програмима за стране стипендисте важе следећи услови:
– Студенти: не постоји временско ограничење
– Особе са завршеним 1. степеном студија: задња диплома у време конкурисања не би требало да буде старија од 6 месеци
– Докторанти: од почетка промовирања не треба да протекне више од 3 године до пријављивања за неку од стипендија
– Промовисани: од промовирања не треба да протекне више од 4 године до пријављивања за неку од стипендија
– Искусни научници и доценти: не постоји временско ограничавање

СТУДИЈСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ОСОБЕ СА ЗАВРШЕНИМ 1. СТЕПЕНОМ СТУДИЈА – ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

Циљна група:
Особе са завршеним 1. степеном студија.

Кратак опис:
Дипломске или мастер студије на немачким високошколским установама у циљу стицања дипломе или звања мастера у Немачкој.

Услови:
– Висока стручна спрема
– Завршен први степен студија (бацхелор или диплома) најкасније до почетка стипендије
– Потврда немачког универзитета о пријему на студије
– Доказ о добром познавању немачког језика (у изузетним случајевима енглеског)
– Старосна граница: 32 године до почетка стипендије

Висина стипендије, трајање:
– Трајање између 10 и 24 месеци
– Висина месечне стипендије – 715 €
– Паушална исплата путних трошкова и студијски џепарац

Рок за конкурисање:
15. новембар у Немачкој амбасади у Београду (за све стипендије ДААД-а, осим ако је наведено другачије).

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ИСТРАЖИВАЧКА СТИПЕНДИЈА ЗА ОСОБЕ СА ЗАВРШЕНИМ 1. СТЕПЕНОМ СТУДИЈА – ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

Циљна група:
Докторанти и млади научници.

Кратак опис:
Реализација једног истраживачког пројекта на државном факултету или истраживачкој институцији ван универзитета у Немачкој са циљем стицања докторске титуле у Немачкој или у матичној земљи или са циљем усавршавања без стицања дипломе.

Услови:
– Висока стручна спрема
– Диплома или звање мастера стечено најкасније до почетка стипендије
– Писмена сагласност о научној сарадњи
– Добар истраживачки пројекат испланиран у сагласности са институтом – домаћином
– Доказ о добром познавању немачког или енглеског језика
– Кандидати за структуриране студије у Немачкој са циљем стицања докторске титуле треба да поднесу доказ о пријему на неком универзитету или макар доказ о томе да су узети у обзир за пријем

Висина стипендије, трајање:
– 1 до 10 месеци, а 3 године у случају комплетних докторских студија
– Месечна стипендија од 715 € до 975 € уз паушалну надокнаду путних трошкова

Рок за конкурисање:
15. новембар у Немачкој амбасади у Београду.

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ИСТРАЖИВАЧКИ БОРАВЦИ

Циљна група:
Предавачи на високошколским установама и научници.

Кратак опис:
Реализација истраживачког пројекта на једној високошколској установи или истраживачкој институцији ван универзитета.

Услови:
– Доказ о научним достигнућима (нпр. публикације новијег датума)
– По правилу стечено звање доктора наука
– Рад на високошколској установи или истраживачким институтима у матичној земљи
– Добро испланиран истраживачки пројекат
– Писмена сагласност о научној сарадњи

Висина стипендије, трајање:
– Од 1 до 3 месеца
– Месечна стипендија од 1.840 € за асистенте, предаваче и млађе доценте, 1.990€ за професоре, а у изузетним случајевима до 2.240 €

Рок за конкурисање:
15. новембар у Немачкој амбасади у Београду.

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ПОНОВНИ ПОЗИВИ ЗА БИВШЕ СТИПЕНДИСТЕ

Циљна група:
Бивши годишњи стипендисти ДААД-а као и бивши стипендисти који су студирали најмање годину дана у Немачкој Демократској Републици.

Кратак опис:
Реализација научног пројекта при универзитету или некој другој истраживачкој установи ван универзитета у Немачкој.

Услови:
– Захтев могу да поднесу бивши годишњи стипендисти који су стипендију у Немачкој завршили пре најмање 3 година
– Добро испланиран научни одн. радни пројекат који треба да је по садржају и времену реализације усклађен са немачким ментором или научним институтом (треба поднети писмену потврду о научној сарадњи при чему обавезно треба да је наведено о ком се пројекту ради).
– За стипендију је могуће конкурисати само једном у три узастопне године

Висина стипендије, трајање:
– 3 до 4 недеље у летњим месецима
– Делимична стипендија у износу од 615 €
– Паушална исплата путних трошкова, смештај резервише организатор

Рок за конкурисање:
15. новембар у Немачкој амбасади у Београду или при ДААД-у, реферат 324, Kennedyllee 50, D-53175 Bonn.

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТЊИ КУРСЕВИ ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ У НЕМАЧКОЈ

Циљна група:
Студенти виших година студија свих факултета.

Кратак опис:
Курсеви језика и курсеви познавања немачке културе на немачким високошколским установама за студенте виших година свих факултета.

Услови:
– Завршене бар две године студија до почетка стипендије
– Доказ о добром познавању немачког језика
– Најнижа старосна граница на почетку стипендије 19 година, највиша 32 године
– За стипендију је могуће конкурисати само једном у три узастопне године
– Конкурисање у последњој години студија није могуће

Висина стипендије, трајање:
– 3 до 4 недеље у летњим месецима
– Делимична стипендија у износу од 615 € паушала за учешће на семинару од 200 € и паушална исплата путних трошкова
– Смештај резервише организатор

Рок за конкурисање:
15. новебар у Немачкој амбасади у Београду.

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ ЈЕЗИКА ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ У НЕМАЧКОЈ

Циљна група:
Успешни студенти свих факултета (осим германистике).

Кратак опис:
Интензивни курсеви немачког језика у трајању од два месеца на једном од института за учење језика, нпр. Гоетхе-Институт у Немачкој.

Услови:
– Завршене барем две године студија до почетка стипендије
– Код особа са завршеним основним студијама или апсолвената: доказ о раду у институцији високог образовања
– Доказ о познавању немачког језика: најмање 1. степен , највише средњи степен познавања
– Најнижа старосна граница до почетка стипендије 19 година, највиша 32 године
– За стипендију је могуће конкурисати само једном у три узастопне године

Висина стипендије, трајање:
– 8 недеља између јуна и јануара
– Делимична стипендија у износу од 1.300 € уз паушалну исплату трошкова за учешће на курсу од 1.000 € и паушала за путне трошкове

Рок за конкурисање:
15. новембар у Немачкој амбасади у Београду.

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА И СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ У НЕМАЧКОЈ

Циљна група:
Студенти из иностранства.

Кратак опис:
Циљ је унапређивање размене стручних сазнања путем посета и информативних разговора на немачким високошколским институцијама (студијска путовања); сусрети са немачким студентима и научницима; стицање увида у привредни, политички и културни живот у Немачкој; обављање стручне праксе из области високог образовања у предузећима и јавним установама (студентска пракса).

Услови:
– Групе од 10-15 студената укључујући и професора као пратњу
– Студенти од трећег семестра
– 7-12 дана

Висина стипендије, трајање:
– Здравствено осигурање, осигурање од незгода и осигурање од штете нанете другом лицу
– ДААД ни у ком случају не може сносити трошкове пута у Немачку

Студијска путовања:
– ДААД преузима трошкове боравка (смештај и храна) у Немачкој као и трошкове путовања унутар Немачке
– Пратња преводиоца

Студијске праксе:
– 40 € дневно по учеснику као додатак за трошкове пута и боравка

Рок за конкурисање:
Постоје 3 рока за конкурисање годишње (15.11, 15.02, 15.05) при ДААД-у у Бону.
Конкурисати најмање четири месеца пре пута.
Пажња: Захтев поднети преко Немачке амбасаде у Београду!

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ИАЕСТЕ – ПРАКСА

Циљна група:
Студенти природних и техничких наука, пољопривреде и шумарства.

Кратак опис:
Праксе у предузећима, истраживачким установама и на високошколским установама.

Услови:
– Основно или добро познавање немачког језика или добро познавање енглеског
– Остале предуслове за конкурисање потражити код ИАЕСТЕ – националног комитета

Висина стипендије, трајање:
– 2 до 3 месеца, у појединачним случајевима и дуже
– Месечна надокнада 615 €

Контакт:
IAESTE Yugoslavia
Југословенски одбор IAESTE, П.О.Боx 35-07, 11120 Београд 35
Карнегијева 4, http://www.iaeste.ac.rs/

СТУДИЈСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА УМЕТНИКЕ

Циљна група:
Уметници са академским образовањем разних области (видети доле).

Кратак опис:
Додатне студије без стицања дипломе за кандидате из подручја ликовне уметности, дизајна, филма, музике и архитектуре, као и глуме, режије, плеса и кореографије.

Услови:
– Завршено школовање у матичној земљи и положен завршни испит
– Доказ о добром или врло добром познавању немачког или енглеског језика

Висина стипендије, трајање:
– Трајање: једна академска година или дуже
– Месечна стипендија – 750 €
– Паушална надокнада путних трошкова и студијски новчани додатак

Рок за конкурисање:
15. новембар (важи датум приспећа) при ДААД-у у Бону, Реферат 324, Kennedyallee 50, D – 53175 Bonn.

Информације:
Најважније информације о документима потребним за конкурисање на:
www.daad.de/extrainfo

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

РАДНИ БОРАВЦИ ЗА УМЕТНИКЕ

Циљна група:
Предавачи на академијама.

Кратак опис:
Сарадња предавача на академијама са једном од немачких институција (радни боравак), у областима: ликовна уметност, дизајн, филм, музика и архитектура, као и глума, режија, плес и кореографија.

Услови:
– Активност наставника на некој високошколској институцији у матичној земљи
– Добро испланиран програм рада
– Писмена потврда о менторству немачке високошколске установе

Висина стипендије, трајање:
– Трајање: од једног до три месеца
– Месечна стипендија – 1.840 € за асистенте, предаваче и млађе доценте, 1.990 € за професоре, у изузетним случајевима 2.240 €

Рок за конкурисање:
15. новембар у Немачкој амбасади у Београду.

Контакт:
daad@fs-d.eu
clagesmuller@yahoo.de

ИСТРАЖИВАЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ ФОНДАЦИЈЕ АЛЕXАНДЕР ВОН ХУМБОЛДТ
за млађе научнике (постдокторанти) односно Истраживачке стипендије фондације Алеxандер вон Хумболдт за искусне научнике

Циљна група:
Натпросечно квалификовани научници из иностранства, који се налазе на почетку своје каријере, при чему у тренутку конкурисања за стипендију од промовирања не сме да је протекло више од 4 година, односно за искусне научнике више од 12 година.
Млађи научници старости до 40 година, који су стекли академско звање еквивалентно доктору наука (Пх.Д., Ц.Сц или еквиваленти) или који су активношћу у истраживањима и научним публикацијама стекли сличну академску квалификацију.

Кратак опис:
Фондација Алеxандер вон Хумболдт омогућава натпросечно квалификованим научницима из иностранства дугорочан боравак у Немачкој ради истраживачког рада.
Могу да конкуришу научници свих области. Истраживачки пројекти се реализују у сарадњи са научницима домачинима на истраживачким установама у Немачкој. Научници бирају свог домачина у Немачкој као и истраживачки пројекат сами и самостално израђују план истраживачког рада.

Услови:
– Научници, који су стекли академско звање еквивалентно доктору наука (Пх.Д., Ц.Сц или еквиваленти), при чему у тренутку конкурисања за стипендију од промовирања не сме да је прошло више од 4 одн. 12. година. Од научника се очекује јасно препознатљив самостални профил
– Објављени научни радови у часописима и издавачким кућама, који одговарају међународном стандарду
– Потврда о добијању места на некој од научно-истраживачких установа у Немачкој као и исцрпно стручно мишљење научника домачина на научно-истраживачкој установи
– Препорука ментора који је пратио израду дисертације и других научника, који могу дати информације о стручној квалификацији научника који жели да конкурише за стипендију, по могућности и од научника ван сопствене установе

Знање језика:
– Научници који се баве духовним наукама, социологијом и медицинари треба добро да знају немачки језик, уколико постоји потреба ради успешне реализације пројекта; иначе је потребно добро познавање енглеског језика;
– Научници који се баве природним наукама и инжењери треба да говоре или добро немачки или енглески језик.

Висина стипендије, трајање:
– Трајање је по правилу од 6 до 18 односно 24 месеца
– Месечна стипендија у износу од 2.250 € односно 2.450 €, урачунато је паушала за трошкове превоза, додатак за здравствено осигурање и осигурање од штете нанете другом лицу.

Додатно:
– Новчани додатак за научноистраживачки рад институту у Немачкој
– Стипендија за интензивни курс језика у трајању од два до четири месеца
– Паушала за путне трочкове
– Додаци за чланове породице који прате научника
– Европски додатак за боравак у некој другој европској земљи ради научно-истраживачког рада
– Обухватна помоћ за бивше стипендисте након успешног завршетка боравка ради научно-истраживачког рада

Рок за конкурисање:
Стално отворен.

Контакт:
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn, Nemačka
тел.: (+49) 0228-833-0 fax: (+49) 0228-833-199
e-mail: info@avh.de

ПРОГРАМ СТИПЕНДИЈА НЕМАЧКЕ ПРИВРЕДЕ „ЗОРАН ЂИНЂИЋ“

Циљна група:
Студенти завршних семестара или особе са завршеним 1. степеном студија са првим радним искуством; високошколске установе привредних и инжињерских струка.

Кратак опис:
Овај програм нуди праксу способним студентима у познатим предузећима у Немачкој. Стипендисти обављају праксу од 3 до 6 месеци и на тај начин упознају начин рада предузећа, које им је домаћин. Значајан део овог програма чине и низ семинара о немачко-српским односима и интензивни курс језика. Програм реализују Немачка привреда и Фондација „Др Зоран Ђинђић“, а финансира га Немачко савезно министарство за привредну сарадњу и развој (БМЗ).

Услови:
– Студије економије или техничких наука
– Веома добро познавање немачког и/или енглеског језика
– Старосна граница: 30 година

Висина стипендије, трајање:
– 3 до 6 месеци
– Месечна стипендија у износу од 500€
– Трошкови превоза, смештаја и осигурања

Рок за конкурисање:
До почетка новембра преко wеб-странице: http://www.djindjic-stipendienprogramm.org/

Контакт:
Саша Марковић
Регионални координатор програма „Фонд др Зоран Ђинђић“
Тел: +3811126 23 056, e-mail: markovic@stipendienprogramm.org
http://www.djindjic-stipendienprogramm.de/

ФОНДАЦИЈА КОНРАД АДЕНАУЕР, СТИПЕНДИЈЕ ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА ZEI (ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE INTEGRATIONSFORSCHUNG)

Циљна група:
Студенти на постдипломским студијама на ZEI.

Кратак опис:
Фондација Конрад Аденауер подржава српске студенте на ЗЕИ. Ради се о постдипломским студијама на енглеском језику у Бону. Детаљније информације: www.zei.de.

Услови:
• Пријем на ZEI
• Документа за конкурисање

Висина стипендије, трајање:
• Фондација Конрад Аденауер финансијски помаже студенте

Рок за конкурисање:
Зависно од пријема на ZEI.

Контакт:
http://www.kas.de/serbien/

ГОДИШЊЕ СТИПЕНДИЈЕ ПОКРАЈИНЕ БАВАРСКА ЗА АПСОЛВЕНТЕ И ДИПЛОМЦЕ ИЗ ЗЕМАЉА СРЕДЊЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Циљна група:
Српски апсолвенти и дипломци, који у Баварској желе да стекну звање мастер или доктор наука.

Кратак опис:
Покрајина Баварска објављује конкурс за једногодишњи програм стипендирања студената из централне, источне и југоисточне Европе за академску 2015/16. годину. Фондација BAYHOST (The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe) додељује стипендије апсолвентима и дипломцима из источне Европе (независно од изабраних студија) који желе да заврше постдипломске студије или да стекну звање доктор наука на државним високошколским установама у Баварској. Право да се пријаве имају дипломци из Бугарске, Хрватске, Чешке, Мађарске, Пољске, Румуније, Русије, Србије, Словачке и Украјине. Стипендије су намењене за финансирање докторских или постдипломских студија на универзитетима Баварске.

Услови:
– Држављанство Републике Србије
– Стално место боравка у Србији
– Старосна граница у тренутку доделе стипендије 29
– Неопходна финансијска помоћ
– Доказ о познавању немачког језика
– Доказ о завршетку студија са натпросечном оценом на једној високошколској установи у Србији у тренутку конкурисања
– Упис на једну баварску високошколску установу на мастер или докторске студије за време стипендирања

Висина стипендије, трајање:
– У почетку једна година, уз начелну могућност да се стипендија продужи два пута до највише 3 године укупно
– Стипендија износи месечно 700 € и у датом случају 160 € додатак за породицу

Рок за конкурисање:
Рок за пријаву за апликације које се шаљу први пут је 1. децембар 2014. (датум пријема!).

Контакт:
BAYHOST
Bayrisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg
e-mail:
info@bayhost.de
www.bayhost.de
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
https://www.facebook.com/bayhost.regensburg