УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
MASU_logo_1_o

Семинар

У оквиру Архитектонског факултета, Универзитета у Београду , на студијском програму мастер курса Интегрални урбанизам, у оквиру предмета Курс МАСУ_М2.4 – Семинар 2, током летњег семестра 2013 године, одржан је семинар на тему ,,Обука за писање апликација за европске фондове”. Циљ семинара је био да се студенти оспособе за писање апликација за европске фондове према принципу попуњавања логичке матрице.

Семинар је био организован у два дела. Први део, обухватао је теоријску обуку из писања пројеката за европске фондове. Овај део наставе био је организован у виду серије тематских радионица у којима се са студентима радилио у групама. Други део курса, односио на практичну примену теоријских знања и стачених искустава. Практични део подразумевао је формирање и институционализацију посебне невладине организације, те попуњавање апликације и прикупљање потребне документације за конкурс фондације Балканског Фонда за Локалне Иницијативе  BCIF Активне заједнице.

Семинар је реализован уз немерљиву консултантску помоћ и ангажовање господина Милана Марјановића, реномираног професионалног тренера за писање пројеката.

Финални елаборат је припремљен у виду публикације која представља синтезни приказ одржаног семинара, као његов пост-продукцијски резултат.