УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
new-york-chinatown_o
New York Chinatown

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.4. – Семинар 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
aрх. Зоран Ђукановић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Основни циљ семинара је упознавање студената са општим знањима из области урбанизма. Циљ је разумевање друштвених, економских и веза животне средине унутар различитог политичког и културног контекста.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Похађањем семинара студети ће моћи да разумеју:
• Природну средину, њене вредности за друштво и везу са економским и политичким дешавањима
• Везу између тржишта, изграђене форме, различитих развојних модела и трендова, вредност економских и финансијских последица на алтернативне развојне стратегије
• Различите ефекте одлука на различите људе
• Културну разноликост и идеологију
• Одрживо планирање и дизајн
• Концепт права, равнотеже између индивидуалних и колективних права, законске последице тих права на одлучивање
• Улогу стејкхолдера и партиципације јавности у планском процесу
• Мишљење професије и независних стручњака
• Менаџерске вештине

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Семинар представља једнонедељни курс који обрађује по једну актуелну тему из урбанистичке праксе. Курс држе различити предавачи по позиву из области урбанизма или сродних области. Избор теме предавања у оквиру једног семинара се врши тако да даје општи преглед неопходних знања из област урбанизма.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Семинар се одвија у виду једнонедељног курса од 15 предавања у којем учествују предавачи из различитих области. Студенти су у обавези да присуствују семинару и учествују у дискусији. Знања стечена са предавања студенти самостално уграђују у студио пројекат.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М2.4. – Семинар 2

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер