УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Пријемни и Упис 2024: ПРОТОКОЛ ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 2024

Поштовани кандидати,

Упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија ће се обавити у понедељак, 08. јула,  уторак 09. јула, среду, 10. јула 2024.године, а према дефинисаној Динамици уписа, на Архитектонском факултету.

Долазак кандидата на факултет, прозивање и упис утврђен је динамиком уписа. Предвиђено је да на факултет долази по 40 кандидата на сваких 120 минута. Молимо вас да дођете петнаест минута пре термина предвиђеног за вашу групу, како би избегли могућност кашњења на прозивку. Промена термина није могућа и кандидат је дужан да се појави у складу са прописаним распоредом за упис.

Молимо вас да приликом доласка имате са собом сва документа и уплатнице наведене у Упутству за упис. ШВ-20 образац преузмите са сајта факултета, одштампајте двострано на једном листу, попуните према упутству, потпишите и придодајте својој документацији.

Упутство за упис, Одлуку о начину плаћањашколарине, образац ШВ-20 и Динамику уписаможете преузети са интернет стране УПИС.

Током прозивке добићете следеће формуларе:

  • Уговор о студирању у два примерка,
  • Уговор о плаћању школарине у 2 примерка,
  • Изјаву о статусу у погледу финансирања и
  • Изјаву о коришћењу података

Ове формуларе и уговорe је потребно попунити пре уписа. Упис је могућ само уколико је документација комплетна.

Скрећемо пажњу кандидатима који су спречени да лично предају своју документацију, и изврше упис, могу то учинити искључиво преко овлашћеног лица, које мора имати одговарајуће Овлашћење оверено код нотара.

Кандидати долазе у амфитеатар Архитектонског факултета ради прозивке. Кандидати ће бити прозивани редом, по рангу који су остварили на Пријемном испиту. Том приликом ће моћи да изаберу један од два студијска програма, до попуњавања квоте за сваки студијски програм.Том приликом добија листић са ознаком студијског програма на који се уписује, који мора имати приликом предаје докумената при упису. Након преузимања потребних формулара, кандидати попуњавају на лицу места тражене податке.

Уколико кандидат није присутан у моменту прозивања, прозивање се наставља од следећег кандидата и места се даље попуњавају. Молимо Кандидате да СТРИКТНО ПОШТУЈУ динамику која ће бити објављена и да не касне на прозивање.

Након попуњавања свих добијених Формулара на прозивци, кандидати приступају процедури предаје и верификације докумената ради уписа, на унапред одређеном месту (у аули Факултета).

Кандидати који се буду уписивали у прву годину студија, у статусу самофинансирајућег студента, морају имати уплаћену прву рату школарине ПРЕ ДОЛАСКА на Факултет. Плаћање школарине дефинисано је Одлуком Декана бр.02-943/1 од 19.06.2024. доступној на веб сајту Факултета.

Комисија за спровођење уписа

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA