УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

1. Позив за пријављивање у оквиру интер-институционалног споразума са 
– OWL University of Applied Sciences, Germany https://www.th-owl.de/en/
– University of Stuttgart, Germany https://campus.uni-stuttgart.de/cusonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/pl/ui/$ctx/wbstpcs.showSpoTree?$ctx=design=ca2;header=max;lang=en&pSJNr=1689&pStStudiumNr=&pStartSemester=&pStpStpNr=1093 
-Università IUAV di Venezia, Italy https://www.iuav.it/INTERNATIO/ 
https://www.iuav.it/Didattica1/lauree/MAGISTRALI/MASTER-DEG/
-University of Genoa, Italy https://unige.it/en/ 
-Tadeusz Kościuszko University of Technology in Krakow (TU Krakow), Poland https://iro.pk.edu.pl/diploma-studies-2/ 
https://iro.pk.edu.pl/masters-degree/ 
-„Ion Mincu“ University of architecture and Urban Planning (UAUIM), Romania
https://www.uauim.ro/en/university/exchanges-cooperation/erasmus/ 

2. Позив за пријављивање у оквиру пројекта CIRCLE. U 
– University of Louvain (UCL), Belgium
https://uclouvain.be/en/study  
https://uclouvain.be/en/study/le-catalogue-de-formations.html  
https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/enseignement.html  
https://uclouvain.be/en/study-programme/programmes-taught-in-english-and-courses-in-other-languages-2022.html  
https://uclouvain.be/en/study/master.html 

 За јесењи семестар академске 2024/25. године планиране су следеће мобилности за студенте Мастер академских студија (3. семестар)  и студенте Интегрисаних академских студија (7. и 9. семестар) Архитектонског факултета Универзитета у Београду. За зинтересоване студенте за размену са Универзитетом у Штутгарту  планира се 3. семестар са мастер нивоа и 9. семестар за студенте са Интегрисаних академских студија. 

– OWL University of Applied Sciences, Germany: MAСА, ИАСА (немачки Б1, енглески Б2)
– University of Stuttgart, Germany: МАСИУ, ИАСА, МАСА(модул урбанизам), (немачки Б1, енглески Б2)
– Università IUAV di Venezia, Italy: MAСА, ИАСА (италијански Б1, енглески Б1)
– University of Genoa, Italy: MAСА, ИАСА (италијански А2, енглески Б1)
– Tadeusz Kościuszko University of Technology in Krakow (TU Krakow), Poland: MAСА, ИАСА (енглески Б1)
– „Ion Mincu“ University of architecture and Urban Planning (UAUIM), Romania: MAСА, ИАСА (енглески Б2)
– University of Louvain (UCL), Belgium: MAСА, ИАСА (мастер на француском, енглески Б1)

Период боравка – јесењи семестар 2024/2025. године.  

Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду – MOBION (mobion.bg.ac.rs).
Коначну селекцију учесника у програму мобилности врше наведени Универзитети по пријему потпуне документације.

Рок за регистрацију путем MOBION платформе је до 17.03.2024. 

ОПШТИ УСЛОВ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.  
Посебни услови за кандидате у случају да се пријави више кандидата су портфолио и евентуални интервју који ће се обавити са представницима факултета домаћина и факултета који шаље. 
 
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН РЕГИСТРАЦИЈУ СТУДЕНАТА ПУТЕМ MOBION ПЛАТФОРМЕ 

1. Confirmation of enrolment / Потврда о уписаној години
2. Copy of the first page of your students booklet / Скенирана прва страна индекса
3. Transcript of Records / Препис оцена
4. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees / Диплома/е и додатак/ци дипломе/а које сте стекли на претходним нивоима студија.
5.  Proof of language skills of relevant language at the host institution / Доказ о стеченом нивоу знања страног језика који је страна ВШИ поставила као услов.
6. CV / Resume / Релевантна биографија на енглеском језику, или званичном језику стране ВШИ домаћина.
7. Motivational Letter / Мотивационо писмо
8. Erasmus+ Learning Agreement / Уговор о учењу преузети са линка Ugovor o učenju
9. Invitation Letter for PhD Mobility / Позивно писмо за кандидате за мобилност на докторским студијама
10. Fewer opportunities candidates / Кандидати са смањеним могућностима

Више информација на линку у прилогу
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents 

11. ПОРТФОЛИО (максимално 3 рада рађена током студија – укупно 10 страна А4 формата за сва три рада) – величина фајла до 2МБ, ПДФ формат
– радови могу, али не морају, бити различитог карактера: архитектонски/урбанистички пројекат, концептуално решење/стратегија развоја, писани рад (писани рад може бити представљен само кроз форму апстракта) – прилаже се у делу апликације *other relevant document*

За процедуру потписивања Уговора о учењу (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за студентску мобилност,  
ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767 
 
Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране. 
 
Напомена: приликом аплицирања на онлајн платформи студенти Интегрисаних академских студија ће обележити поље за студијски ниво мастер студија.