УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење о измењеном начину предаје конкурсних радова за ЈАВНИ, АНКЕТНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОБИЛНОГ ПАВИЉОНА / ПРОСТОРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У складу са измењеним епидемиолошким условима и новим мерама уведеним од стране Владе Републике Србије од 16.03.2021. године, обавештавају се учесници да ће се предаја радова спровести у складу са дефинисаним конкурсним роковима закључно са 23.03.2021. године најкасније до 14:00 путем мејла: cid@arh.bg.ac.rs

 

Конкурсни тим/аутор за потребе предаје радова формира посебну емаил адресу креирану за ту сврху која се састоји од следећих елемената:

 

paviljonŠIFRA@domen

 

пример: paviljonxxxxx@gmail.com

 

Молимо учеснике да приликом слања документације воде рачуна да иста није већа од 5MB или да у супротном користе WeTransfer линк или еквивалент.

 

Пријава треба да садржи четири одвојена фолдера и то:

  • ФОЛДЕР ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – А4 свеска са текстуалним образложењем и умањеним графичким прилозима (један multipage .pdf),
  • ФОЛДЕР ГРАФИЧКИ ЕЛАБОРАТ – А2 плакати (једанmultipage .pdf),
  • ФОЛДЕР ПОДАЦИ О АУТОРИМА – Један.pdf фајл под називом “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената о томе да сви чланови ауторског тима прихватају услове конкурса. Други .pdf фајл под називом “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима, презименима, бројевима индекса и факултетима свих чланова ауторског тима, као и податке о адреси за контакт (поштанској и е-маил адреси) и броју контакт телефона,
  • ФОЛДЕР ЦРТЕЖИ – Цртежи решења у активном DWG формату (цртежи у AutoCAD-у).

 

Секретар конкурсног жирија ће по пристизању конкурсних радова проверити достављену документацију и издвојити фолдер са подацима о аутору/има на чување до коначне одлуке Жирија.

 

Учесници ће добити емаил потврде пријема. Учесници су у потпуности одговорни за сигурну и правовремену доставу документације и Архитектонски факултет, Универзитета у Београду се не може сматрати одговорним за неуспеле пријаве.

 

Резултати конкурса и извештај жирија биће објављени на интернет страници:

arh.bg.ac.rs

 

СВИ ОСТАЛИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА КОНКУРСА СПРОВОДЕ СЕ У СКЛАДУ СА ИНИЦИЈАЛНИМ РАСПИСОМ КОНКУРСА ДОСТУПНИМ НА:

http://www.arh.bg.ac.rs/2021/03/02/javni-anketni-studentski-konkurs-za-idejno-resenje-mobilnog-paviljona-prostorne-instalacije/?pismo=lat