УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
zaposleni

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет има укупно 176 запослених. Ненаставног особља има 54, а структура наставног особља укупно броји 122 експерта (23 редовна професора, 21 ванредног професора, 37 доцената и 41 асистента).

Предавачки тим Архитектонског факултета је активно укључен и у практични рад. Такав приступ, који повезује теоријски рад и практично искуство доводи до напретка у изградњи праксе и научних и истраживачких делатности Архитектонског факултета.

Предавачи и научни истраживачи, стручњаци за различите области, едукују студенте, инспиришу их, подстичу на истраживање, креативност и рад. На тај начин се индивидуалним и тимским радом наставника повећава квалитет наставе на Архитектонском факултету. Такође, запослени на Архитектонском факултету заједничким радом учествују у пословању факултета у осталим делатностима и доприносе сарадњи са различитим институцијама и организацијама у земљи и иностранству.