УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Јелена Милошевић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 07/10/2016
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јелена Милошевић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за архитектектонске технологије, за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Одбрана докторске дисертације: Јелена Милошевић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 18/02/2016
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет обавештава све заинтересоване да ће Јелена Милошевић, дипл.инж.арх. бранити докторску дисертацију: ”Изогеометријска анализа у морфогенези површинских конструктивних система", у суботу 20.02.2016. године у 12.00 сати, у сали 254 Архитектонског факултета, Београд, Булевар краља Александра 73, други спрат.
 • Избор: Јелена Милошевић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 28/11/2014
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Београд, Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх., изабере у звање асистента на Департману за архитектонске технологије за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: Јелена Милошевић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 14/08/2014
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештаји Комисија за избор истраживача – сарадника стављају на увид јавности. Комисије предлажу да се Јелена Милошевић, дипл.инж.арх., изабере у истраживачко звање истраживач – сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.