УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Дејан Васовић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 20/01/2017
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Дејан Васовић, дипл.инж.арх., изабере у звање доцента, на Департману за архитектектонске технологије, за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Одбрана докторске дисертације: мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 04/07/2016
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх. бранити докторску дисертацију: ”Моделовање понашања архитектонских објеката услед потреса од минирања на површинским коповима", у уторак 05.07.2016. године у 14.30 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, Београд, Булевар краља Александра 73, други спрат.