УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-11050: ИП 2

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
I година – 1. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
05 МУАД-11050

Изборни предмет 2 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11050-01: Стратегија дизајна
2. МУАД-11050-02: Фотографија и архитектура

Листа изборних пројеката:

201617_MUAD-11050-01-STRATEGIJA-DIZAJNA_o

Michael Samoriz – Helix Lamp | Извор фотографије

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Истражује се развијање специфичних начина унапређења квалитета дизајна, кроз поступке архитектонског пројектовања. Истраживање се спроводи на случају процеса обликовања предмета свакодневне употребе. Настава обухвата стицање знања о проширеном пољу пројектовања предмета које чине друштвено-економски, технолошки, политички, културолошки и еколошки условни фактори. У контексту овог проширеног поља, од студената се очекује да дефинишу нове концепте употребе предмета и у односу на њих формулишу стратегије обликовања кроз израду малог пројекта.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА

MUA-11050-02-FOTOGRAFIJA-I-ARHITEKTURA_o

Фото © Todd Hido

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ФОТОГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
мр Милорад Младеновић, ванредни професор

Циљ предмета је да се у оквиру интердисциплинарних мастер УАД студија оствари могућност избора предмета у коме се истражују могућности употребе фотографског медија у оквиру реализације архитектонског концепта, пројекта и архитектонске реализације. Циљ предмета је да студенти изуче могућност интеграције фотографског и архитектонског медија не само на нивоу фотографске презентације архитектуре већ и кроз употребу фотографије као медија који може да битно утиче на саму структуру и реализацију архитектонског простора.

КУРИКУЛУМ: ФОТОГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА