УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МУА 2014/15 (18.02.2015)
Коначни спискови студената за предмет МУА-12050: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ – 2014/15

MUAD-12050-01-DIZAJN-I-PROFESIONALNI-KONTEKST_o

Цртеж: Игор Рајковић

МУА-12050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ДИЗАЈН И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Нова практична и теоретска знања ревидују, надограђују и унапређују постојеће пројектантске вештине. Акценат представља прецизно дефинисање пројектантског процеса који прати пројекат од идејне фазе до реализације. Оваквим приступом новостечена знања добијају употребну вредност. Предмет дефинише везу архитектуре унутрашњег простора и контекста у коме она настаје. Објашњењем те везе, успоставља се правилан однос према дизајну као процесу стварања који за циљ има разрешење контекстом постављених проблема.

КУРИКУЛУМ: ДИЗАЈН И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ
201415_MUAD-12050-02-GRAFICKA-SIGNALIZACIJA_oИлустрација: Кабинет за визуелне комуникације

МУА-12050-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ГРАФИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Наставник:
мр Душан Станисављевић, ванредни професор

Циљ курса Графичка сигнализација је да се током теоријског и практичног процеса извођења наставе, студенти упознају са начинима формирања дводимензионалне и просторне графичке  сигнализације у ентеријеру и екстеријеру пословних и јавних објеката или урбаном окружењу, и оспособе за самосталну примену стечених знања и вештина у својим будућим архитектонским, урбанистичким или дизајнерским пројектима.

КУРИКУЛУМ: ГРАФИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА