УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ15.1 МАСА-АТ12012

СТУДИО М02АТ – Семинар 1

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-AT12012-01-02-STUDIO-M02AT-SEMINAR-1-CUKOVIC-IGNJATOVIC

Renzo Piano – скице за проширење High Museum of Art, Атланта, САД | © Renzo Piano

СТУДИО М02АT – СЕМИНАР 1:
НЕЗАДРЖИВО ОДРЖИВО

Наставник:
др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Основни принципи и тематика одрживог развоја су током протеклих деценија стекли своје незаобилазно место у архитектонској теорији и пракси. Циљ семинара је упознавање студената са актуелним теоријским поставкама из ове области уз критичко разматрање практичних питања која ће и сами препознати као релевантна за свој рад на пројекту М02.

Семинар је конципиран у контексту задатка и динамике рада на студију КЛИМА КАО КОНТЕКСТ тако да студенти знања и вештине стечене у оквиру курса непосредно примењују на својим пројектима на студију.

КУРИКУЛУМ: НЕЗАДРЖИВО ОДРЖИВО

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Torre Agbar, Барселона | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

СТУДИО М02АТ – СЕМИНАР 1:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепта до детаља. Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ