УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МАС Архитектура 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
МАСА-АТ12011 Студио 02А – АТ

број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ14 МАСА-АТ12011

СТУДИО М02АТ – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-KRSTIC-FURUNDZIC

Passive-House централа фирме SOLON AG | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ:
ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ (*)

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ задатка је да студенти кроз процес пројектовања упознају и истражују концепте енергетски и еколошки одрживих објеката. Акцент је на функционалном решењу објекта и материјализацији омотача којима се остварује задовољавајући комфор боравка. Потенцира се креативност у истраживању функционалних и обликовних перформанси и техничких решења енергетски ефикасних структура које резултују и авангардним решењима. У том смислу даје се важност конципирању и разради архитектонских детаља омотача објекта и изради модела на различитим нивоима пројекта, уз употребу одговарајућих софтвера.

КУРИКУЛУМ: ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ ФОРМУЛАР: ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ

(*) уз пројекат је обавезан:
МАСА-АТ12012: СТУДИО М02АТ – СЕМИНАР 1: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ (Наставник: др Александра Крстић-Фурунџић),
а препоручује се:
МАСА-АТ12013: СТУДИО М02АТ – СЕМИНАР 2: БИОМИМИКРИЈА (Наставник: Будимир Судимац).

201516_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-CUKOVIC-IGNJATOVIC

Фото © мр Наташа Ћуковић Игњатовић

СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ:
У НАСЕЉУ СУНЦА

Наставник:
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Блок 45, у време изградње назван и ”Насеље Сунца”, делом алудирајући и на Корбизјеов ”Озарени град” (La Ville Radieuse), и данас се препознаје као специфична урбана структура. Kроз пројекат интервенције у централној зони, преиспитују се морфолошки, друштвени и климатски аспекти датог простора. Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализацијe, детаља и технолошких решења.

КУРИКУЛУМ: У НАСЕЉУ СУНЦА ФОРМУЛАР: У НАСЕЉУ СУНЦА