УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ7.2 МАСА-АТ11013

СТУДИО М01АТ – Семинар 2

Листа изборних семинара:

АТ7.2. МАСА-АТ11013-01: СТУДИО М01АТ – СЕМИНАР 2 – 01
СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јасна Чикић-Товаровић, доцент

Иновативна примена стакла у архитектури; Могућности и ограничења пројектовања конструктивних елемента и склопова од стакла; Специфични системи стаклених фасада; Стакло и медијаархитектура; Технологија и конструкција механичких и електронских медија фасада.

КУРИКУЛУМ: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

MASA-AT11013-01-02-STUDIO-M01AT-SEMINAR-2_SUDIMAC_o

Фото © мр Будимир Судимац

АТ7.2. МАСА-АТ11013-02: СТУДИО М01АТ – СЕМИНАР 2 – 02
УРБАНА ОАЗА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основ наставе је истраживање и пројектовање архитектонских елемената који доприносе смањењу екстремних природних и створених утицаје на конфор и зону угодности боравка људи у различитим климатским срединама. Студенти се упознају са основним принципима пројектовања и могућим начинима интегрисања у урбану структуру као део процеса укупне енергетске оптимизације архитектонског објекта или простора.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА ОАЗА ФОРМУЛАР: УРБАНА ОАЗА