УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Циљ наставе на модулу је развијање способности сналажења у комплексним ситуацијама у савременом урбаном развоју, у којима је потребно посредовати између различитих, често сукобљених интереса (друштвена интеграција, економски развој, екологија, заштита, …). Теоретска настава и рад на конкретним проблемима подстичу студенте на критички и креативан приступ што омогућава квалитетно бављење праксом и теоријом на подручју урбанистичког планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Курс М6У.2. – Семинар 1 – Просторни и одрживи развој, У 2ЕСПБ,

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија, 2013/14

Курс М6У.2. – Семинар 1 – Просторни и одрживи развој
Упознавање са филозофијом одрзивог развоја и идејом о одрзивом граду. Овладавање принципима одрзивости и нацинима транспоновања у праксу планирања и дизајна. Концептуални и методолоски ефекти и потреба за обновом дисциплине. Одрзивост у планирању, институцијама, техникама и физицкој форми града.

M6_2_Jelena_Zivkovic

Курс М6У.2. – Семинар 1 – Просторни и одрживи развој:
ПРОСТОРНИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Наставник:
мр Јелена Живковић, доцент

Циљ наставе на семинару је упознавање са филозофијом одрживог развоја и идејом о одрживом граду. Тежи се овладавању принципима одрживости и интегралног приступа развоју, као и њиховим транспоновањем у праксу планирања и дизајна. Сагледавају се концептуални и методски ефекти овог приступа и њихов утицај на дисциплине планирања и дизајна. Разматра се одрживост у планирању, институцијама, техникама и физичкој форми града.

Семинар обухвата интерактивна предавања која са различитих аспеката и на различитим нивоима операционализације разматрају концепт одрживог развоја. Посебно тежиште рада односи се на примену концепта у усмеравању просторног и урбаног развоја и приступа урбаном дизајну.

НОВО КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРНИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НОВО Формулар записника за оцењивање: ПРОСТОРНИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ