УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (18.02.2014.)

Термини одржавања семинара за Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ): Курс М5.2. – СЕМИНАР

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (14.02.2014.)

Студенти прве године Мастер академских студија бирају Семинаре у оквиру Модула М5 Пројекат 1, усмерење (А, У, АТ).
Семинари се не бирају електронски, већ се студенти пријављују код наставника на првим вежбама, након чега наставници закључују спискове и достављају их студентској служби најкасније до 3. марта 2014. године.

Студенти са усмерења Урбанизам похађају семинаре са свог департмана и имају могућност да слушају предавања на семинару М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, Ванредни професор.

Настава на свим предметима се одржава према распореду за летњи семестар 2013/14.

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Развој знања о основама урбанистичког пројектовања – теоретски принципи, историјски развој и примери, методе и технике у релацији са савременим и будућим трендовима развоја града, као и развој вештина у урбанистичом пројектовању на стратешком и детаљном нивоу (као подршка идејама, сценаријима и развојним опцијама урбаног развоја) уз успостављање релација између архитектуре и планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5У – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5У.5. – Семинар 4 – Моделовање урбаних система, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

M5.2_Miodrag_Ralevic_ilustracija_o

Курс М5У.5. – Семинар 4:
МОДЕЛОВАЊЕ УРБАНИХ СИСТЕМА

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Семинар је замишљен као низ интерактивних предавања намењених упознавању студената са теоријском основом процеса моделовања и обликовања модела у урбанизму, као и вези моделовања са развојем града. Теме предавања су савремене и основа су за истраживачки рад студената. Исход семинара је провера процеса моделовања у виду два семинарска рада. На тај начин студенти развијају способност препознавања и примене модела и процеса моделовања у урбанистичкој пракси.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛОВАЊЕ УРБАНИХ СИСТЕМА