УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (12.02.2014.)

Спискови студената за М5.1. Студио

Распоред сала за М5.1. Студио

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Развој знања о основама урбанистичког пројектовања – теоретски принципи, историјски развој и примери, методе и технике у релацији са савременим и будућим трендовима развоја града, као и развој вештина у урбанистичом пројектовању на стратешком и детаљном нивоу (као подршка идејама, сценаријима и развојним опцијама урбаног развоја) уз успостављање релација између архитектуре и планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5У – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5У.1. – Студио, 18 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

M5.1_MRalevic_ilustracija_o

Курс М5У.1. – Студио:
ГРАД У ГРАДУ 21. ВЕКА: ГРАД ЗНАЊА – ГРАД СТУДЕНАТА

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

У средишту рада у студију је ЗНАЊЕ. Оно је данас препознато као основни покретач развоја градова у 21. веку. Најважније место где се знање преноси, развија и ствара је УНИВЕРЗИТЕТ, који у просторном смислу представља сложене мреже и комплексе образовања, науке и истраживања, али и културног живота, становања и слободног времена академске заједнице. Задатак студената је да осмисле ГРАД СТУДЕНАТА у Београду или у неком другом граду који добро познају. Такав „град у граду“ чини окосницу града будућности – ГРАДА ЗНАЊА. У оквиру овако постављеног задатка студенти ће морају да одреде место/места „града знања – града студената“, да направе програм таквог града, вишеслојан по наменама, садржајима и просторима, и да дати програм преточе у урбанистичко решење на изабраном „подручју-полигону“. Као крајњи излаз намеће се осмишљавање визуелног изгледа будућег дела града знања, кроз моделовање изабраних простора и урбани дизајн изабраног сегмента.

КУРИКУЛУМ: ГРАД У ГРАДУ 21. ВЕКА: ГРАД ЗНАЊА – ГРАД СТУДЕНАТА

1314_M5.1_zorandjukanovic_ilustracija_o

Фото: доц. Зоран Ђукановић

Курс М5У.1. – Студио:
НОВИ БЕОГРАД – НЕКАД И САД

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Програм курса се бави упознавањем студената са основама урбанистичког пројектовања – урбаног дизајна (теоретске основе, стратегије, планирање, пројектовање…).
Циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације урбанистичких пројеката који се остварују интердисциплинарним деловањем архитеката, планера, дизајнера, уметника… као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.

КУРИКУЛУМ: НОВИ БЕОГРАД – НЕКАД И САД